חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

השתלמות ניהול אבטחת אירועים

אודות השתלמות מנהלי אבטחה באירועי תרבות ובידור ומנהלי ביטחון בספורט

אירועים מסוגים שונים מייצרים חוויה רגשית עמוקה בקרב קהלים. אירועי ספורט במיוחד מתאפיינים באווירת תחרותיות עזה ולעיתים הם משלבים מאבק יצרי ותחושות מעורבות של אחווה ויריבות. עולה איפה שבצד היותם של אירועים סוג של בילוי חברתי אולטימטיבי, יש בהם גם פוטנציאל של התלהטות יצרים, אלימות והפרות סדר, עד כדי שיבוש מהותי של האירוע וסיכון שלומם של בני אדם.

התכנסויות המוניות הן צורך חברתי משחר ימי ההיסטוריה. אבטחת אירועים היא חיונית הן על מנת להתמודד עם איומים של טרור ואלימות, והן על מנת להבטיח סדר ציבורי שיאפשר מיצוי של הנאה והתלהבות מחד וימנע אובדן השליטה על קהל מאידך.

מטרות השתלמות ניהול אבטחת אירועים

נושאי הלימוד בהשתלמות ניהול אבטחת אירועים

 

אוכלוסיית היעד 

מתכונת ההשתלמות

תעודת גמר

לעומדים בדרישות הקורס יוענקו:

לפרטים נוספים והרשמה:

טלפון: 09-8639371
מייל: avtacha@wincol.ac.il