חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

קורס ניהול אבטחה בכיר

אודות הקורס ניהול אבטחה בכיר

בעידן של גלובליזציה מואצת מנהלים נתבעים ביתר שאת לקחת אחריות ולפעול לפיתוח ולניצול הידע והמשאבים על מנת שיוכלו לתרום להתפתחות האופרטיבית והכלכלית של הארגון. כן הם נדרשים לתפקד בצורה יעילה ואפקטיבית, בסביבה דינאמית ומשתנה ולהניע את עובדיהם למיצוי יכולתם המקצועית והאישית על מנת לממש מטרות שנקבעו. כל זאת, תוך דאגה לעובד, הבנת צרכיו וציפיותיו כחלק מאחריותם כמפקדים וכמנהלים.
לתהליכי הניהול חלק חשוב בהתמודדות עם האיומים והם תנאי הכרחי ולמצוינות בתכנון ובביצוע של האבטחה.
קורס ניהול אבטחה בכיר מיועד למנב"טים ולבוגרי קורס מנהלי אבטחה ע"פ תו התקן של משטרת ישראל.
הקורס עוסק בהקניה של מיומנויות ניהול ובפיקוד על מערכי אבטחה מורכבים.

מטרות הקורס ניהול אבטחה בכיר

 

בנושאי הלימוד בקורס ניהול אבטחה בכיר
אוכלוסיית היעד 
 
היקף הקורס

100 שעות לימוד ב- 12 מפגשים שבועיים.

תעודת גמר

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז לניהול וביטחון מרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט).

לפרטים נוספים והרשמה:

טלפון: 09-8639371
מייל: avtacha@wincol.ac.il