חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

אבטחה במבט על – קורס רחפנים באבטחה

אודות קורס רחפנים באבטחה

קורס רחפנים באבטחה מיועד על מנת לתת למנהלים ובעלי תפקידים בתחום האבטחה ארגז כלים להתמודדות אפקטיבית עם איום הרחפנים מחד ולשימוש ברחפנים במערך האבטחה מאידך.

הרחפן הוא כלי טיס זעיר ומהיר הנשלט מרחוק ומשמש פלטפורמה יעילה מאין כמוה לצילום, לאיסוף מידע, לפיקוח ושליטה, לנשיאת מטענים קלים ולשמושים רבים אחרים.

מהזוית האבטחתית  זמינותם של הרחפנים בשוק האזרחי, מגבירה באופן ניכר את האיומים כלפי מתקנים ויעדים רגישים הנחשפים למגוון דפ"אות תקיפה.

מהצד השני מהווים הרחפנים גם הזדמנות של ממש לתגבור ושדרוג של מערכי אבטחה.

הפעלת רחפן באופן מקצועי מחייבת מיומנות. יתרה מכך על פי הנחיות החוק ורשות תעופה אזרחית, נדרשים כיום הכשרה ורשיון מטיס מיוחד להפעלת רחפן במסגרת ארגונית.


מטרות הקורס

אוכלוסיות היעד

מרצים ומדריכים

הקורס מועבר על ידי סגל המרצים של המרכז לניהול וביטחון, הכולל את האנשים המנוסים והבקיאים ביותר מהמגזר העסקי והציבורי, יוצאי גופי הביטחון בישראל, ואנשי אקדמיה מהשורה הראשונה.

מתכונת הקורס

היקף הקורס -  72 שעות לימוד ב- 9 מפגשים שבועיים.

מקום הלימודים – המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט).

תעודת גמר

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז לניהול וביטחון במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט.
רשיון מטיס רחפנים מוסמך יונפק על ידי רשות תעופה אזרחית (בכפוף למעבר מבחן מטעם רשות תעופה אזרחית שיבוצע במסגרת הקורס). 

נושאי הלימוד בקורס

הרשמה מקוונת אבטחה במבט על – קורס רחפנים באבטחה

גמול השתלמות – קיימת אפשרות להכרה לגמול השתלמות בהיקף של 64 שעות בכפוף להנחיות משרד החינוך

לפרטים נוספים והרשמה:

טלפון: 09-8639371
מייל: avtacha@wincol.ac.il