חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

קורס מנהלי אבטחה מתקדם

אודות הקורס ניהול אבטחה מתקדם בתו תקן משטרת ישראל

קורס ניהול אבטחה מתקדם מהווה קורס המשך לקורס מנהלי אבטחה (מנב"טים) מונחה משטרה וגם הוא מבוצע בהתאם לתו התקן של חטיבת האבטחה במשטרת ישראל.  
בעוד שקורס המנב"טים מתמקד בעיקר בתכני אבטחה מקצועיים וטקטיים, ויש בו גם פרקי ניהול, קורס מנהלי אבטחה מתקדם עוסק בעיקר בתכני ניהול ויש בו גם תכנים מקצועיים.
בעידן של גלובליזציה מואצת מנהלים נתבעים ביתר שאת לקחת אחריות ולפעול לפיתוח ולניצול הידע והמשאבים על מנת שיוכלו לתרום להתפתחות האופרטיבית והכלכלית של הארגון. כן הם נדרשים לתפקד בצורה יעילה ואפקטיבית, בסביבה דינאמית ומשתנה ולהניע את עובדיהם למיצוי יכולתם המקצועית והאישית על מנת לממש מטרות שנקבעו.
לתהליכי הניהול חלק חשוב בהתמודדות עם האיומים והם תנאי הכרחי ולמצוינות בתכנון ובביצוע של האבטחה.

מטרות הקורס מנהלי אבטחה מתקדם

נושאי הלימוד בקורס מנהלי אבטחה מתקדם

אוכלוסיית היעד 

היקף הקורס

90 שעות לימוד בתשעה מפגשים שבועיים.

תעודת גמר

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז לניהול וביטחון במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט וחטיבת האבטחה במשטרת ישראל

גמול השתלמות – קיימת אפשרות להכרה לגמול השתלמות בכפוף להנחיות משרד החינוך

לפרטים נוספים והרשמה:

טלפון: 09-8639371
מייל: avtacha@wincol.ac.il