חיפוש סגור

| | 03/02/2019

קורס להכשרת מנהלים להתמודדות עם מצבי אסון וחירום

כללי

מצבי חירום ואסונות פתע, יוצרים מציאות אשר מנהלים שלא הוכשרו לכך , אינם ערוכים להתמודד עמה. האסון גורם נפגעים רבים ומביא לקריסת חלק מהתשתיות, ל"אפקט דומינו" ולעומס קיצוני על התשתיות שנותרו. משמעות הדבר היא שעל המנהל להתמודד עם מצב חריג אשר האמצעים העומדים לרשותו בשגרה אינם מספיקים ובמקרים רבים, כתוצאה מהאסון הם גם אינם קיימים.
 
קיימים מצבים בהם קודם להתרחשות האסון יש בידי המנהל לצמצם את חומרת הנזק ולהפחית מהותית את מספר הנפגעים. הניסיון מלמד שבמקרים רבים מדי לא העזו המנהלים לקבל את ההחלטות הנכונות בהתפסן דרסטיות מדי קודם להתרחשות האסון.
 
ניתוח אירועי העבר מצביע על מספר לא גדול של הצלחות ואירועים בהם נקטו מנהלים פעולות אפקטיביות, שהיה בהן כדי לצמצם את מספר הנפגעים וליצור מצב בר שליטה לאחר האסון. מאידך מלמדת ההיסטוריה על מספר גדול של כשלים ועל דפוסי פעולה שהיו רחוקים מלהיות אופטימאליים מבחינת האפקטיביות שלהם במניעה, בשרידה ובהתמודדות עם המציאות שנוצרה בעקבות האסון.

מטרות הקורס:

 • ללמד מנהלים במגזר הציבורי והעסקי כיצד לשאוב כוח ולנהל מצבי חירום באופן רב-מימדי על מנת לתת מענה יעיל לדילמות שמציב השטח ולהוביל את הקהילה להתאוששות מהירה ככל שניתן. 
 • להכשיר את המשתתף לביצוע ניתוח סיכונים ולהיערכות מוקדמת לקראת מצבי אסון וחירום.
 • להכשיר את המשתתף לניהול במציאות חירום מורכבת.
 • להכשיר את המשתתף לניהול היבטים פסיכולוגיים, קהילתיים ותקשורתיים בעת אסון.
 • להסמיך את בוגר הקורס כמנהל מצבי חירום ואסון.

נושאי הלימוד:

 • מושגי יסוד באסונות
 • סקירה וניתוח אירועי עבר בולטים
 • אסונות בישראל – סיכונים וסכנות
 • הערכות שרידה ושיקום
 • סדנא לקבלת החלטות
 • מנהיגות במתארי אסון
 • כלים לפיקוד ושליטה במצבי אסון
 • ניהול במצבי חירום ומשבר
 • טיפול בקהילה במצבי אסון
 • היבטים רפואיים של אזורי אסון
 • ניתוח סיכונים והערכת מצב
 • למידה ארגונית- תחקיר והפקת לקחים
 • היבטים כלכלים של מצבי אסון
 • היבטים משפטיים של אזורי אסון
 • תקשורת המונים באירועי אסון.

אופן ההוראה:

הקורס משלב הרצאות, סיורים, סדנאות, תרגילים, דיונים וניתוח אירועי עבר בולטים.

היקף הקורס: 160 שעות.

אוכלוסיית היעד:

 • מנהלים בכירים ובעלי תפקידים במגזר הציבורי ובשלטון המקומי
 • מנהלים בכירים ובעלי תפקידים במגזר העסקי
 • קציני ביטחון בכירים
 • מנהלים באזורי עימות
 • בכירים בתחום משאבי אנוש, רווחה וחברה
 • אנשים המבקשים להציג מועמדות לתפקידים כנ"ל.

תנאי קבלה:

 • בוגרי צבא או שרות לאומי
 • בעל תואר אקדמי ראשון - יתרון
 • בעלי ניסיון פיקודי או ניהולי - יתרון
 • ראיון אישי

 לפרטים והרשמה:

טלפון 09-8639371

hlsm@wincol.ac.il

מאמרים רלוונטים נוספים

קורס להכשרת מנהלים להתמודדות עם מצבי אסון וחירום

03/02/2019

קרא עוד