חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

קורס להכשרת מנהלים להתמודדות עם מצבי אסון וחירום

כללי

מצבי חירום ואסונות פתע, יוצרים מציאות אשר מנהלים שלא הוכשרו לכך , אינם ערוכים להתמודד עמה. האסון גורם נפגעים רבים ומביא לקריסת חלק מהתשתיות, ל"אפקט דומינו" ולעומס קיצוני על התשתיות שנותרו. משמעות הדבר היא שעל המנהל להתמודד עם מצב חריג אשר האמצעים העומדים לרשותו בשגרה אינם מספיקים ובמקרים רבים, כתוצאה מהאסון הם גם אינם קיימים.
 
קיימים מצבים בהם קודם להתרחשות האסון יש בידי המנהל לצמצם את חומרת הנזק ולהפחית מהותית את מספר הנפגעים. הניסיון מלמד שבמקרים רבים מדי לא העזו המנהלים לקבל את ההחלטות הנכונות בהתפסן דרסטיות מדי קודם להתרחשות האסון.
 
ניתוח אירועי העבר מצביע על מספר לא גדול של הצלחות ואירועים בהם נקטו מנהלים פעולות אפקטיביות, שהיה בהן כדי לצמצם את מספר הנפגעים וליצור מצב בר שליטה לאחר האסון. מאידך מלמדת ההיסטוריה על מספר גדול של כשלים ועל דפוסי פעולה שהיו רחוקים מלהיות אופטימאליים מבחינת האפקטיביות שלהם במניעה, בשרידה ובהתמודדות עם המציאות שנוצרה בעקבות האסון.

מטרות הקורס:

נושאי הלימוד:

אופן ההוראה:

הקורס משלב הרצאות, סיורים, סדנאות, תרגילים, דיונים וניתוח אירועי עבר בולטים.

היקף הקורס: 160 שעות.

אוכלוסיית היעד:

תנאי קבלה:

 לפרטים והרשמה:

טלפון 09-8639371

hlsm@wincol.ac.il