חיפוש סגור

| | 03/02/2019

קורס ראשי משמרות


כללי

על פי הנחיית משטרת ישראל נדרש כל ראש משמרת (רמ"ש) בגופים מונחים לעבור הכשרה והסמכה כתנאי לבצוע תפקידו. המרכז לניהול וביטחון במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) אושר ע"י משטרת ישראל לבצוע קורסים אלה. המרכז לניהול וביטחון מבצע קורסים אלה במתקן הקמפוס בוינגייט או במתקן הלקוח בהתאם לדרישתו.

מטרות הקורס:

 • להקנות למשתתף כלים וידע מקצועיים בתחום האבטחה
 • להקנות למשתתף שפה משותפת למקצוע האבטחה
 • להכשיר את המשתתף לניהול ולפיקוד על משמרת אבטחה בשגרה ובחירום

תחומי הלימוד:

 • תפקידי הרמ"ש
 • דילמות פיקודיות וניתוח אירועים
 • סוגיות משפטיות
 • הדרכה טובה
 • פיקוח ובקרה
 • ניהול פקודים
 • אבטחת מידע

אופן ההוראה:

הקורס משלב הרצאות, דיונים וניתוח אירועים.

היקף הקורס על פי תקן משטרת ישראל.

36 שעות לימוד ב- 4 ימים רצופים או בשני מפגשים של יומיים.

 תנאי סף להשתתפות בקורס:

 • בוגר קורס פיקודי בצה"ל או מג"ב.
 • מי שלא בוגר קורס פיקודי: בוגר צבא (רובאי 3 לפחות), ותק של שנתיים במערך האבטחה, המלצת מנב"ט הארצי ואישור ראש המדור הנוגע בחטיבת האבטחה.
 • ותק של חצי שנה לפחות כמאבטח או מפקח בחברת אבטחה.
 • עבר הכשרת מאבטח ברמה הגבוהה ביותר הנדרשת בגוף בו הוא פועל.
 • ללא עבירת משמעת ו/או בטיחות בהתנהלותו כאיש אבטחה (במקרים חריגים הנושא יועבר לבחינת ועדה המורכבת מהמנב"ט והמדור הרלוונטי).
 • ציון בהכשרה ובריענון לפחות 85.
 • חו"ד והמלצה בכתב מהמנב"ט או מנהל חברת אבטחה.
 • אבחון ביטחוני בהתאם לסוג הנדרש בגוף בו יעבוד המועמד.
 • עבר ראיון עם מנב"ט הגוף ונמצא מתאים

מאמרים רלוונטים נוספים

קורס ראשי משמרות

03/02/2019

קרא עוד