חיפוש סגור

| | 03/02/2019

קורס ראשי משמרות


כללי

על פי הנחיית משטרת ישראל נדרש כל ראש משמרת (רמ"ש) בגופים מונחים לעבור הכשרה והסמכה כתנאי לבצוע תפקידו. המרכז לניהול וביטחון במכללה האקדמית בוינגייט אושר ע"י משטרת ישראל לבצוע קורסים אלה. המרכז לניהול וביטחון מבצע קורסים אלה במתקן המכללה בוינגייט או במתקן הלקוח בהתאם לדרישתו.

מטרות הקורס:

 • להקנות למשתתף כלים וידע מקצועיים בתחום האבטחה
 • להקנות למשתתף שפה משותפת למקצוע האבטחה
 • להכשיר את המשתתף לניהול ולפיקוד על משמרת אבטחה בשגרה ובחירום

תחומי הלימוד:

 • תפקידי הרמ"ש
 • דילמות פיקודיות וניתוח אירועים
 • סוגיות משפטיות
 • הדרכה טובה
 • פיקוח ובקרה
 • ניהול פקודים
 • אבטחת מידע

אופן ההוראה:

הקורס משלב הרצאות, דיונים וניתוח אירועים.

היקף הקורס על פי תקן משטרת ישראל.

36 שעות לימוד ב- 4 ימים רצופים או בשני מפגשים של יומיים.

 תנאי סף להשתתפות בקורס:

 • בוגר קורס פיקודי בצה"ל או מג"ב.
 • מי שלא בוגר קורס פיקודי: בוגר צבא (רובאי 3 לפחות), ותק של שנתיים במערך האבטחה, המלצת מנב"ט הארצי ואישור ראש המדור הנוגע בחטיבת האבטחה.
 • ותק של חצי שנה לפחות כמאבטח או מפקח בחברת אבטחה.
 • עבר הכשרת מאבטח ברמה הגבוהה ביותר הנדרשת בגוף בו הוא פועל.
 • ללא עבירת משמעת ו/או בטיחות בהתנהלותו כאיש אבטחה (במקרים חריגים הנושא יועבר לבחינת ועדה המורכבת מהמנב"ט והמדור הרלוונטי).
 • ציון בהכשרה ובריענון לפחות 85.
 • חו"ד והמלצה בכתב מהמנב"ט או מנהל חברת אבטחה.
 • אבחון ביטחוני בהתאם לסוג הנדרש בגוף בו יעבוד המועמד.
 • עבר ראיון עם מנב"ט הגוף ונמצא מתאים

מאמרים רלוונטים נוספים

קורס ראשי משמרות

03/02/2019

קרא עוד