חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

קורס ראשי משמרות


כללי

על פי הנחיית משטרת ישראל נדרש כל ראש משמרת (רמ"ש) בגופים מונחים לעבור הכשרה והסמכה כתנאי לבצוע תפקידו. המרכז לניהול וביטחון במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) אושר ע"י משטרת ישראל לבצוע קורסים אלה. המרכז לניהול וביטחון מבצע קורסים אלה במתקן הקמפוס בוינגייט או במתקן הלקוח בהתאם לדרישתו.

מטרות הקורס:

תחומי הלימוד:

אופן ההוראה:

הקורס משלב הרצאות, דיונים וניתוח אירועים.

היקף הקורס על פי תקן משטרת ישראל.

36 שעות לימוד ב- 4 ימים רצופים או בשני מפגשים של יומיים.

 תנאי סף להשתתפות בקורס: