חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?
קורס לניהול מהימנות עובדים בארגון

קורס לניהול מהימנות עובדים בארגון

אודות קורס לניהול מהימנות עובדים בארגון

הארגון הינו מסגרת חברתית אנושית, הפועלת באופן מבוקר ומתואם, לשם הגשמת מטרות משותפות.

כל ארגון מחזיק בנכסים ומידע המשפיעים על חוסנו הכלכלי והתפקודי.

הגם שהעובדים הנם הנכס החשוב ביותר בכל ארגון, נוכח הנגישות שיש להם למידע, לרכוש ולכספים, עובד המועל בתפקידו נושא פוטנציאל נזק עצום עבור הארגון.

בפועל, כ-70% ממקרי תקיפת המידע בעולם העסקי והמסחרי, מבוצעות על ידי עובד הנגיש, מתוקף תפקידו, לנכסי המידע של החברה ולמערכותיה.

הגורם האנושי מביא  עימו ניסיון, ידע, כישורים, יכולות, מוטיבציה, שאיפות וערכים. על ההנהלה מוטלת החובה למיין ולבחור באנשים המתאימים והמהימנים אשר יובילו את הארגון להשגת היעדים.

קיימת אפשרות לחזות פוטנציאל תעסוקתי בעייתי של מועמד, אשר עשוי להתממש בעת משבר על רקע כספי, אישי או אחר, וזאת באמצעות כלים סובייקטיביים ואובייקטיביים שישמשו בתהליך המיון, בכללי המידור, בנהלי העבודה ובאמצעות כלי הבקרה והביקורת.

קורס לניהול מהימנות עובדים, ייתן בידי המשתתף כלים לבנייה של מענה מתאים לסיכון, אשר ישתלב במסגרת תהליכי הגיוס של העובדים לארגון. הקורס יכשיר את המשתתפים ויקנה להם ארגז כלים ומיומנויות בתחומי איסוף המידע וזיהוי פוטנציאל הסיכון במועמד לעבודה ובעובד המועסק בארגון.

מטרות הקורס לניהול מהימנות עובדים בארגון

 

אוכלוסיות היעד

 

מרצי הקורס

הקורס מועבר על ידי סגל המרצים של המרכז לניהול וביטחון, הכולל את האנשים המנוסים והבקיאים ביותר מהמגזר העסקי והציבורי, יוצאי גופי הביטחון בישראל, ואנשי אקדמיה מהשורה הראשונה.

מתכונת הקורס
 
תעודת גמר

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת בוגר קורס מהימנות עובדים

בנושאי הלימוד בקורס

מבוא לניהול המהימנות בארגון, גורמי סיכון, סיווג תפקידים, כלי הבדיקה, תהליך בדיקת היושרה התעסוקתית – כלי האיסוף, גיבוש חוות דעת והחלטה, תשאול

לפרטים נוספים והרשמה:

טלפון: 09-8639371
מייל: avtacha@wincol.ac.il