חיפוש סגור

| | 12/02/2019

הקוד האתי של האבטחה

ייעוד האבטחה הנו לספק לאזרחים, לתושבים ולארגונים הגנה מפני איומים של גורמים עוינים לפגוע בהם, בנכסיהם ובשגרת קיומם או לזרוע תחושת פחד בקרבם.

 
האבטחה איננה מטרה כשלעצמה כי אם שירות שמטרתו להגן מפני איומים של טרור, אלימות, מעשי זדון, אבדן וחשיפת סודות, ולאפשר לגופים המאובטחים לפעול לקידום ענייניהם ולקיים שגרת חיים ועסקים תקינה.
 
הגנה ושמירה על חיי אדם יעמדו בראש סדר קדימויות של כל תכנית אבטחה.
 
לצורך השגת היעדים, אנשי אבטחה, באשר הם, יפעלו תוך ציות לחוקי המדינה וכיבוד ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
 
פעילות האבטחה תבוצע תוך הקפדה ושמירה על כבוד האדם, פרטיותו וחירותו, באשר הוא אדם.
 
פעילות האבטחה תבוצע בשיתוף פעולה מלא עם רשויות הביטחון הרשמיות של המדינה ובשקיפות מלאה כלפיהם.
 
איש האבטחה יפעל על פי ערכים כלליים של דבקות במשימה, מתן שירות, מסירות, ואחריות. במיוחד ידבק איש האבטחה ויפעל לאורם של הערכים הבאים:
 
דריכות ומוכנות

איש האבטחה יהיה ערוך לקראת ניסיונות של גורמים עוינים לבצע את זממם, בכל עת, בכל מקום ומול כל דרך פעולה אפשרית ליריב בגזרה עליה הוא מופקד.
 
מקצוענות
איש האבטחה ימצה כל דרך על מנת לרכוש לעצמו את הידע המקצועי ועל מנת לשמר את כשירותו המבצעית.
 
חקרנות ודרשנות
איש האבטחה יגלה סקרנות מקצועית וימצה את כל הכלים שברשותו על מנת להפיק את המידע והנתונים הנחוצים לצורך השגת יתרון אל מול היריב.
 
נכונות להקרבה  
איש האבטחה יהיה נכון לקחת על עצמו סיכונים, בעת שהדבר הכרחי, במטרה למנוע פגיעה באנשים חפים מפשע הנתונים לאבטחתו.
 
מהימנות    
איש האבטחה ידווח למנהליו במדויק וינהג ביושר כלפי הארגון, כלפי עמיתיו ואל מול הסובבים אותו.
 
דיסקרטיות         
איש האבטחה ישמור על המידע המגיע לידיעתו במסגרת תפקידו ולא יעשה בו כל שימוש אל מול אנשים שאינם מורשים, מוסמכים ונדרשים לכך לצורך תפקידם. במיוחד יימנע איש האבטחה מלקיים שיחות ולהחליף מידע, לרבות עם עמיתיו, בנושאים הקשורים לצנעת הפרט של המאובטחים והבאים בשערי הגוף המאובטח.

המאבטח - לוחם האבטחה יחתור למגע עם התוקפים, ויפעל לנטרולם, תוך גילוי שיקול דעת, אומץ לב, התקפיות ונחישות.

מאמרים רלוונטים נוספים

פעילויות המרכז

03/02/2019

קרא עוד

אוכלוסיית היעד

03/02/2019

קרא עוד

הקוד האתי של האבטחה

12/02/2019

קרא עוד

מי אנחנו?

03/02/2019

קרא עוד