facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 23/02/2019

אפר"ן – אסון פתע רב נפגעים

רקע כללי

אסונות פתע רחבי היקף (בכינויים המקצועי - אפר"ן) נחלקים לשני סוגים – אלה המתרחשים בעקבות תופעות טבע כגון רעידות אדמה, גלי צונאמי, דליקות יער, שיטפונות, התפרצויות הרי געש וכיוצ"ב, ואלה המתרחשים בעקבות מעשה ידי אדם, כגון דליפת חומרים מסוכנים, תקלות בכורי כוח גרעיניים, פיצוץ מאגרי דלק, זיהומי-פתע של מקורות מים, מלחמה, חבלה וכיוצ"ב.
הבחנה זו שלעיל הינה במקרים רבים מלאכותית למעשה, שכן, בפועל רעידת אדמה שתוקפת אזור מתועש, כפי שיקרה כמעט בכל תרחיש אפשרי באזור גיאוגרפי כדוגמת מדינת ישראל, עלולה לחולל בו-זמנית: תסונמי, פריצה של חומרים מסוכנים לסביבה, שריפות ענק וזיהום מקורות מים.
אפר"נים, במובנם האסוני, קרי: היקף האבידות והפגיעה ביכולת הקהילה לתפקד, יהא המחולל אשר יהא, הינם פרי מעשיו או מחדליו של האדם. אמנם בלתי-אפשרי למנוע את תופעות הטבע או את התאונות, אך אפשרי בהחלט להפחית משמעותית את חומרת הנזק ושיעורו לרמה נמוכה, שאיננה משבשת סדרי בראשית.
רמת הידע להתמודדות עם נסיבות אפר"ן, רמת התשתיות, המוכנות הארגונית וההיערכות המוקדמת הם שיכריעו את מספר הקורבנות והיקף הנזק בגין אפר"ן ספציפי.
קיומם או היעדרם של היערכות לפי תכנית חירום מבוססת יידע, יכריעו באם רשות, ארגון או חברה יוכלו לשמר את פעילותם הייעודית והעסקית לאחר אפר"ן או שהם יקרסו כתוצאה ממנו.

 
לימודי אסונות

בעשור האחרון התבסס בעולם המערבי תחום לימודי אסונות כתחום-יידע מקצועי – אקדמי חדש.
מומחיות זו נדרשה עקב מחיר כבד מנשוא ששילמו מדינות, חברות וארגונים כתוצאה מאפר"נים והפנמה שנדרשת מיומנות ייעודית, שונה מכל הידוע בעבר, על מנת להפחית את מחוללי הנזק מראש, לנהל ולתאם בין גורמים פעילים בשעת המענה ולחזק את יכולת השיקום של הקהילה ושל הארגון.
 

תחומי העיסוק      

התמחות בניהול אסונות כוללת את חמשת השלבים- מניעה, היערכות ואיפחות, מענה, שיקום-אוכלוסין-ראשוני [שא"ר] ושיקום. בהתייחס למדינות יתמקד הטיפול בצמצום קורבנות, בקיום תשתיות ובשימור המסגרות הקהילתיות. בארגונים וחברות, במגזר העסקי ובמגזר הציבורי, נתמקד בנוסף ביכולתו של הארגון להמשיך ולהתקיים: (Continuity of Business Operations > Disaster Recovery Plan > Business Opportunity). 
בישראל נלמד ניהול אזורי אסון במסגרת לימודי תואר שני ושלישי [והחל מאוקטובר 2007 יתקיימו גם לימודים לתואר ראשון] במגמה "גיאוגרפיה וניהול אזורי אסון" בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה.
 
בית הספר לניהול אבטחה וחירום במכללת וינגייט מעביר סמינרים, ימי עיון וכנסים בנושא.

יש לך שאלה למומחים של המכללה האקדמית בוינגייט ? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.

מאמרים רלוונטים נוספים

טרור במוסדרות חינוך / מאת מאיר גרשוני

14/02/2019

קרא עוד

רשות לאומית לאבטחה – חזון או תעתועים / מאת ניר רן

14/02/2019

קרא עוד

אבטחת טראמפ אתגר לשרות החשאי / מאת מאיר גרשוני

14/02/2019

קרא עוד

ניסוי צופרים- זאבים זאבים / אברהם רותם

23/02/2019

קרא עוד

הרצאת ראש בית הספר לניהול אבטחה וחירום

23/02/2019

קרא עוד

האחריות לאבטחה – זכות או חובה / ניר רן

14/02/2019

קרא עוד