חיפוש סגור

| | 03/02/2019

קורס מנהלי אירועי ספורט

אודות קורס מנהלי אירועי ספורט

המרכז לניהול וביטחון במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) הוסמך על ידי משרד הספורט לביצוע קורס מנהלי אירועי ספורט.

הקורס יכשיר ויסמיך את בוגריו לניהול האירועים לרבות אחריות ניהולית לאבטחה ולבטיחות.  

משחקים ותחרויות ספורט מושכים קהלים רבים מכל שכבות החברה. 

אירועי ספורט מתאפיינים באווירה תחרותית ולעיתים הם משלבים מאבק יצרי המערב יריבות ורגשות עזים. הדבר נכון לא רק לגבי שחקנים, אלא גם לגבי האוהדים. כך או כך, אירועי ספורט מייצרים חוויה רגשית מעמיקה של הזדהות ותחושות מעורבות של אחווה ויריבות. צופים ואוהדים מנסים לעיתים, בכל מאודם, להשפיע על התוצאות  – אם בקריאות מהיציע או בנסיונות לפרוץ למגרש, מחקרים בנושא טוענים לקיומו של קשר בין האלימות במגרש ל"אקולוגיה" שבה מתקיים הספורט, שכן התחרות בין קבוצות מייצגת לא פעם גם תחרותיות בין קהילות ומשקפת קונפליקטים חברתיים מסוגים שונים. עולה איפה שבצד היותם של אירועי ספורט סוג של בילוי אולטימטיבי, יש בהם גם פוטנציאל של אלימות והפרות סדר, עד כדי שיבוש מהותי של האירוע וסיכון שלומם של אנשים.

ניהול אירועי ספורט הנו תפקיד מאתגר, וגם מתגמל, המחייב רמה גבוהה של בקיאות לצד כישורי ניהול ופיקוד בסביבה דינמית, תוססת ואנרגטית. מנהל האירוע אחראי לתכנון האירוע, לביצוע התיאומים ולניהול השוטף של האירוע על כלל היבטיו.

לצד אחריותו להתנהלות התקינה של האירוע, למנהל אחריות על גם לנושאי הביטחון והבטיחות באירוע. בהתאם למאפייני האירוע, ולתו התקן המחייב, יפעלו תחתיו מנהל אבטחה ומנהל בטיחות שהוסמכו לכך.

האבטחה היא חיונית הן על מנת להתמודד עם איומים של טרור ואלימות, והן על מנת להבטיח סדר ציבורי אל מול התלהבות או אלימות מקרב קהל ואוהדים.

הבטיחות מיועדת על מנת להבטיח את התאמת המתקנים והציוד ואת שלום הקהל, לרבות במצבי חירום ומילוט.

ניהול קהלים הוא תחום מקצועי מתפתח אשר אמור להבטיח שליטה וניהול אפקטיביים של קהל.

ניהול אירועים המבוצע במיומנות, יהיה מותאם למאפיינים של המתקנים והאירועים והוא יבטיח ניצול יעיל של משאבים ותקציבים.

מטרות הקורס

 • מטרת על - להכשיר את המשתתפים ולתת בידם את הכלים לתכנן ולנהל אירועי ספורט, על היבטיהם השונים.
 • להכשיר לבקרה על התכנון ועל הפעלת הכוח של מערך האבטחה באירועים
 • להכשיר לבקרה על התכנון והביצוע של מערך הבטיחות, לרבות התאמתו למצבי חירום ופינוי קהלים.
   

אוכלוסיות היעד

 • מנהלי אירועי ספורט
 • מנהלי מנהלי אבטחה באירועי תרבות ובידור ומנהלי ביטחון בספורט
 • בעלי תפקידים בקבוצות ומועדוני ספורט המעורבים בניהול אירועים
 • מנהלים ובעלי תפקידים במתקני ספורט
   
מרצי הקורס

הקורס מועבר על ידי סגל המרצים של המרכז לניהול וביטחון, הכולל את האנשים המנוסים והבקיאים ביותר מהמגזרים העסקי והציבורי ומגופי הביטחון בישראל, בשילוב של אנשי ספורט ואנשי אקדמיה מהשורה הראשונה.

מתכונת הקורס

היקף הקורס - 190 שעות לימוד ב- 19 מפגשים שבועיים

יום לימודים מתקיים בין השעות 08:15 – 17:15

מקום הלימודים – מרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)

 

חובות הקורס
 • נוכחות והשתתפות בשעורים
 • השתתפות בתרגילים
 • מבחן ביניים ומבחן מסכם (בכתב(
   
תעודת גמר

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה קלף מטעם המרכז לניהול וביטחון במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט. על בסיס תעודה זו תונפק על ידי משרד הספורט תעודת מנהל אירועי ספורט.

מנושאי הלימוד בקורס

בתחום הניהול והפיקוד:

 • יסודות הניהול
 • הנעת עובדים
 • סדנת תקשורת בינאישית
 • יחסי גומלין
 • בקרה וביקורת
 • סוגיות אתיות בעבודת המנהל

 

בתחום האבטחה:

 • מבוא לתורת האבטחה
 • היריב – מאפיינים ודרכי פעולה – ארגוני טרור, יריבים פליליים ומפרי סדר
 • תפקידי מנהל האבטחה
 • המודיעין באבטחה – גיבוש של תמונת מודיעין אודות היריבים כמו גם גורמי ההשפעה והכוח באירוע
 • מוקדי הפרת סדר ומניעת אלימות באירועים
 • טכנולוגיות באבטחה
 • התכנון המבצעי – תיק שטח, פקודת מבצע
 • הכניסה המבוקרת באירועי ספורט
 • הבסיס החוקי וסמכויות
 • חברת האבטחה בשירות מנהל האירוע
 • ניהול קהל וסדרנות
 • העבודה המבצעית של איש האבטחה

 

בתחום הבטיחות:

 • חקיקה ותקנים
 • תשתיות מתקן הספורט
 • היבטים ומרכיבי בטיחות לאישור מתקן ספורט
 • היבטי בטיחות בתכנון וניהול אירועי ספורט
 • ניהול סיכונים ותכנון במצבי חירום

כמו כן ילמד בקורס נושא חוק ומשפט - סמכויות, חוקים ותקנות.  


שיטת הלימוד

הקורס משלב הרצאות, סיורים, סדנאות, תרגילים, דיונים וניתוח אירועי עבר בולטים

גמול השתלמות

גמול השתלמות – קיימת אפשרות להכרה לגמול השתלמות בהיקף של 192 שעות בכפוף להנחיות משרד החינוך

לפרטים נוספים והרשמה:

טלפון: 09-8639371
מייל: avtacha@wincol.ac.il

מאמרים רלוונטים נוספים

קורס מנהלי אירועי ספורט

03/02/2019

קרא עוד