חיפוש סגור

| | 03/02/2019

קורס מודיעין עסקי תחרותי

אודות קורס מודיעין עסקי תחרותי

הכלכלה היא המניעה את גלגלי התרבות האנושית, העסקים הם המניע העיקרי של הכלכלה ובעולם העסקים מידע הוא כוח.
המודיעין העסקי (Business Intelligence) והמודיעין התחרותי (Competitive Intelligence) עוסק בתהליך שיטתי ואתי של איסוף וניתוח של מידע לגבי הסביבה העסקית בה פועל הארגון, מהתרעות על מוצרים חדשים, מוצרים תחליפיים, טכנולוגיות מפותחות, רגולציה וחקיקה, מידע בהתייחס למתחריו של הארגון, כוונותיהם, דרכי פעולתם, יכולותיהם וחולשותיהם.
הסביבה העסקית מתאפיינת בתחרותיות עזה ואגרסיבית, הן מצד מתחרים קיימים המבקשים להגדיל את נתח השוק שלהם או להחדיר טכנולוגיה או מוצרים מתחרים, והן מתחרים פוטנציאליים המבקשים לחדור לשוק.      
ע"פ גרטנר – מכון המידע הבינ"ל, כ 35% מהחברות בעולם, יטעו בהחלטות שהן מקבלות, משום שהן חסרות את המידע, הכלים והתהליכים הנכונים לקבלת החלטות.
המודיעין התחרותי הוא כלי אסטרטגי המאפשר להנהלת הארגון להכיר טוב יותר את הסביבה, למפות את האיומים, לנתח את הסיכונים, ולקבל החלטות נכונות, כך שהארגון לא רק ישרוד, אלא גם יצמח ויתפתח.  

היקף הקורס

96 ש"ל ב- 12 מפגשים שְׁבוּעִיִּים.

מטרות הקורס

  • להכיר למנהלים ולבעלי תפקידים את הסביבות השונות הרלוונטיות לארגון.
  • להכיר את תורת המודיעין ואת כלי המודיעין הרלוונטיים כפי שהם משתלבים בסביבה העסקית.
  • לתת בידי המשתתפים כלים לאיסוף, ניתוח ושימוש במודיעין העסקי.
בנושאי הלימוד

מושגי יסוד בכלכלה, מבוא למודיעין עסקי תחרותי, מודיעין בסביבה עסקית, מקורות המידע, הכרת השחקנים, תיאוריה מול פרקטיקה,
 OSINT – Open sources Intelligence, איסוף המידע, ניהול המידע, דוח המודיעין, הפצת המודיעין, סימולציות ומשחקי מלחמה, תוכנות מנע"ת, ניתוחי אירוע, KYC – מל"מ עסקי, ניתוח SWOT עסקי, מודיעין עסקי תחרותי בראי החוק, "ראיית הזהב", סייבר. 

אוכלוסיית היעד

הקורס מיועד למנהלים ולבעלי תפקידים העוסקים בתחום הפיתוח העסקי, השיווק, המחקר והביטחון, ולאנשים שהם יוצאי שירותי הביטחון והמודיעין כדי לתת בידם את הכלים המתאימים על מנת ליישם את ניסיונם במגזר העסקי.

להרשמה מקוונת לחץ כאן

גמול השתלמות – קיימת אפשרות להכרה לגמול השתלמות בכפוף להנחיות משרד החינוך

לבירורים והרשמה: משרד – טלפון: 09-8639371 מייל: avtacha@wincol.ac.il

מאמרים רלוונטים נוספים

קורס מודיעין עסקי תחרותי

03/02/2019

קרא עוד