חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

ייעוד המרכז

המרכז לניהול וביטחון במכללה האקדמית בוינגייט יכשיר ויקנה לבוגריו מיומנויות לניהול ולפיקוד על מערכי אבטחה מורכבים בשגרה ובחירום, יסמיך את בוגריו כמנהלי אבטחה,

יפעל להחדרת המודעות והמוכנות לאפר"ן (אסון פתע רב נפגעים) ולמצבי חירום, יכשיר מנהלים ובעלי תפקידים להיערכות למצבי חירום ולאפר"ן.