חיפוש סגור

| | 03/02/2019

המרכז לניהול ובטחון

פעילויות המרכז:

תחום האבטחה והביטחון:

 • קורס מנהלי אבטחה על פי תו התקן של משטרת ישראל
 • קורס ניהול אבטחה בכיר
 • קורס לניהול מהימנות עובדים
 • קורס מודיעין עסקי - תחרותי

השתלמויות בתחום מניעת אובדן בעסקים:

 • קורס אבטחת מידע וסייבר
 • קורסים ייעודיים מותאמים לצרכי ארגונים ספציפיים

 בתחום החירום:

 • קורסים להכשרת מנהלים להתמודדות במצבי אסון וחירום
 • הכשרות וימי עיון בנושא היערכות עירונית ומוכנות יישובים לחירום
 • קורסים להכשרת צוותי משימה וצח"י (צוות חירום יישובי) להתמודדות במצבי חירום ואסון
 • הכשרות ארגוניות וימי עיון בנושא מניעה, היערכות ומוכנות לחירום

תרגול מעשי בתחום חילוץ והצלה:

 • סמינר מוכנות משקי בית לאסונות ורעידות אדמה.


 בתחום הניהול: 

קורסי ניהול וניהול בכיר

"חדר כושר ניהולי" - סדנאות וימי עיון למנהלים בנושאים משתנים (קבלת החלטות, ניהול קונפליקטים, הובלת שינויים, התמודדות במצבי משבר, הובלה והנעת עובדים, תחקיר והפקת לקחים וכי"ב)

קורסים וימי עיון לבעלי תפקידים ועובדי מנהל

ניתוח וניהול סיכונים

פעילות out door למנהלים


כל פעילויות המדרשה לניהול וביטחון יתקיימו בשני צירים מקבילים – מחד הן יעסקו בתחומים המקצועיים של האבטחה ברמה הגבוהה ביותר ומאידך הן יקנו למשתתפים את הכלים הניהוליים העדכניים והאפקטיביים ביותר.
 
המדרשה לניהול וביטחון מבצעת קורסים הכשרות וסמינרים המותאמים לצרכי האבטחה והחירום האופייניים לישראל בשפה העברית.

המדרשה לניהול וביטחון הוקמה בשנת 2007 והוא עוסק באימון של מנהלים בארגונים ובהכשרה של מנהלי אבטחה וקציני ביטחון במגזר הציבורי והעסקי למילוי תפקידם בשגרה ובחירום.   
כן עוסקת המדרשה באימון בעלי תפקידים בגופים ציבוריים, יישובים, מועצות אזוריות, בחברות ובארגונים בתחומי המוכנות, הניהול והתמודדות עם מצבי חירום קיצוניים שהם תוצאה של אסונות טבע או שהם תוצאה של כשל טכני מעשה ידי אדם או במצב מיוחד בעורף בעת מלחמה.

 09-8639371       
  hlsm@wincol.ac.il

מאמרים רלוונטים נוספים

המרכז לניהול ובטחון

03/02/2019

קרא עוד

לימודי ביטחון אבטחה וניהול

06/02/2019

צוות המרכז לניהול ובטחון

קרא עוד