facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 14/02/2019

כנס מוכנות משקי בית לאסונות ורעידות אדמה

אסונות פתע בכלל ורעידת אדמה בפרט מחוללים תפנית פתאומית ודרמטית בסדרי החיים, אשר גם המנוסים והרגועים שבאנשים יתקשו להתמודד מולם ללא הכנה מוקדמת.

מדינת ישראל תעמוד במבחנה הקשה ביותר והחוסן החברתי הוא שיכריע.

קריסה של מבנים, שריפות, נזקים והרס מתקנים גורמים לנפגעים רבים ולשיתוק מיידי של תשתיות חשמל מים ותקשורת. ידם של כוחות ההצלה תקצר מלבוא לעזרת כל הזקוקים להם. הנחת העבודה היא שב- 72 השעות הראשונות שלאחר האירוע יהיה על האזרחים לדאוג לעצמם - לעצמם ולבני המשפחות.

המשפחה היא המסגרת החברתית הקטנה ביותר והחשובה ביותר. מוכנותן של משפחות הוא המפתח לביטחונן, והוא גם, לדעת מומחים, הגורם המשפיע ביותר על החוסן החברתי.

מילים אחרות, חוסנה של המשפחה הוא המדד ליכולתה של המדינה להתמודד ולשרוד את האירוע. בראש וראשונה מוכנותה של המשפחה היא שתאפשר לראשי המשפחות לשלוט במצב, לקבל החלטות ולפעול באופן המוצלח ביותר לביטחון יקיריהם.

בית הספר לניהול אבטחה וחירום במכללה בוינגייט מקיים סמינר חד יומי מיוחד לתדרוך ולהכנת הבית והמשפחה ליום אסון, בהנחיית מיטב המומחים בתחום המוכנות וההתמודדות במצבי אסון וחירום.

מטרות:

 • להציג בפני ראשי המשפחה את תרחישי הייחוס ואת ההשלכות הקיומיות במצבי רעידת אדמה ואסון.
 • להדריך את ראשי המשפחות להכנת הבית לרעידת אדמה ואסון.
 • להדריך את ראשי המשפחות לתדרוך ולהכנת בני הבית לפעולה והתנהגות בעת רעידת אדמה.
 • ·לתת בידי המשפחות תחושה של ביטחון ומוכנות.

נושאי הלימוד:

 • רעידת אדמה – למה זה קורה ומה זה עושה.
 • החוסן האישי והמשפחתי במצבי אסון וחירום.
 • תקשורת בין בני המשפחה במצבי אסון וחירום.
 • התמצאות ואיתור בני המשפחה במצבי אסון.
 • הכנת הבית לרעידת אדמה.
 • הנחיות להתנהגות בעת רעידת אדמה – כללי עשה ואל תעשה.
 • שאלות ותשובות.

יש לך שאלה למומחים של המכללה האקדמית בוינגייט ? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.

מאמרים רלוונטים נוספים

מקום האבטחה בארגון / ניר רן

14/02/2019

קרא עוד

המפגע הבודד – מודל החיקוי / מאיר גרשוני

14/02/2019

קרא עוד

אבטחה בראי דפ"אות יריב המדד הבלתי יציב / ניר רן

14/02/2019

קרא עוד

פיגועי ליל שישי, 13 נובמבר בפריז - הלם, לא הפתעה

14/02/2019

קרא עוד

ניסוי צופרים- זאבים זאבים / אברהם רותם

23/02/2019

קרא עוד

צעצועים בלתי מאויישים ומשחקים מסוכנים / מאת מאיר גרשוני

14/02/2019

קרא עוד