חיפוש סגור

| | 03/02/2019

חדר כושר ניהולי

חדר כושר ניהולי - MFP - Management Fitness Program 
 

כללי

המרכז לניהול וביטחון במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) דוגל בתפיסת המקצוענות כערך בהיותה גם ערובה להצלחה. הניהול הוא המכנה המשותף לכלל המקצועות, הוא רלוונטי לכלל שדרות הארגון והוא הכלי המוביל להשגת המטרות השונות של הארגון ובחתירה למצוינות. מזה שנים אנו עוסקים בשימור הכשירות המקצועית של מנהלי ביטחון בביצוע ימי עיון מרוכזים אשר מרבית התכנים בהם עוסקים במקצועות האבטחה והחירום.

לאורך הזמן, כשאנחנו מלווים את בוגרינו וחברינו, אנחנו נותנים שוב ושוב את דעתנו להשפעה העצומה שיש גם להיבטי הניהול על מקומה של האבטחה ועל מקומו של מנהל האבטחה בארגון. מקצועיים ככל שנהיה בתחומי הפעילות השונים, חייבים מנהלים להתאמן גם בביצוע פעולות התכנון, בניין הכוח, ההובלה, הבקרה וההשתלבות בצוותי הניהול של הארגונים בהם הם פועלים. ברוח זו, החל מהשנה הבאה, אנו מתכוונים ליישם תכנית אימון מיוחדת שמטרתה להעמיק ולחזק את היכולות הניהוליות של מנהלי האבטחה.
 

מהות התוכנית 

המרכז לניהול וביטחון יקיים ימי אימון מרוכזים, בהם נעסוק בנושאים הקשורים למיומנויות הניהול. ככלל, כל יום אימון כזה יעסוק בנושא מרוכז אחד בשילוב של הרצאות, סדנאות ותרגולים. הרעיון המרכזי הוא שהתכנית תפעל במקביל להשתלמויות המנב"טים המקצועיות, המבוצעות בהתאם לתו התקן של חטיבת האבטחה. ההשתתפות בחדר הכושר הניהולי תהיה על בסיס בחירה והעדפה אישית - וכל המרבה הרי זה משובח. התכנית כשמה כן היא, "חדר כושר ניהולי". מקום אליו באים כדי לאמן את המוח, להתדיין ולחזק יכולות ניהוליות.

 
 אוכלוסיות היעד 

  • מנהלים ובעלי תפקידים המבקשים לשפר מיומנויות ניהול
  • מנהלים העוסקים בתחום האבטחה והחירום
  • מנהלי אבטחה בכירים בארגונים מורכבים ו/או מרובי שלוחות
  • אנשים המבקשים להרחיב את השכלתם בתחומי ההפעלה וההנעה של אנשים ותהליכים בארגון.

 
  מתכונת 

בחציון הראשון של שנת 2016 נעביר סדרה של ימי אימון בנושאים הבאים:

  • קבלת החלטות
  • ניהול והנעת עובדים
  • ניהול קונפליקטים
  • ניהול משא ומתן

"שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד"
על כל אחד מהנושאים יופץ מבעוד זמן עלון מידע נפרד. 
  
אנו מקווים שבשימת הדגש על יכולותיהם הניהוליות של מנהלי האבטחה, אנו מובילים שינוי נוסף אשר יוביל לחיזוק יכולתם וביטחונם של המנהלים עצמם, לשיפור מעמדה של האבטחה בארגון ומכאן אף למצוינות המקצועית ולשיפור ביצועי הארגון כולו. ועוד יותר אנחנו מקווים לראות את הבוגרים נענים לאתגר.

מאמרים רלוונטים נוספים

חדר כושר ניהולי

03/02/2019

קרא עוד