facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?
קורס מדריכים בכירים לרכבי שטח ו4X4

קורס מדריכים בכירים לרכבי שטח ו4X4

נהיגת שטח אתגרית למדריכים לרכבי שטח

מרכז הקורס:

משה חיון

צוות ההדרכה:

מוקי פרחיה, עמוס בשן, דן אמיר.

מטרות הקורס:
קהל היעד:

מדריכים מוסמכים לרכבי שטח בוגרי קורס מדריכים מקצועיים לרכבי שטח, נהגים
מקצועיים לרכבי שטח העוסקים בהדרכה והובלה של רכבי שטח לפחות עשר שנים.

תנאי קבלה:
נושאי הלימוד המרכזיים:
מתכונת הלימוד:

הקורס כולל מפגש לימוד עיוני בכיתה ושתי סדרות שטח בנות שלושה ימים רצופים כל אחת.
(הפעילות תכלול לינת שטח ופעילות לילה).

היקף שעות:

60

תעודה:

למסיימים את הקורס בהצלחה תוענק תעודת השתתפות בקורס ”מדריך בכיר להובלה וחילוץ
רכבי שטח
“ מטעם המכללה האקדמית בוינגייט.

הרשמה מקוונת לשנת הלימודים תשע"ט

קורס מדריכים בכירים לרכבי שטח ו4X4: עבירות, חילוצים וניווטים מיוחדים דף מידע

טופס הרשמה  לשנת תשע”ט