דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

הנחיות לחישוב לציון בגרות משוקלל וציון משולב

 

הנחיות לחישוב ציון בגרות משוקלל

1.       ציון הבגרות המשוקלל מבוסס על ציונים של 20 יחידות לימוד לפחות. מועמדים חייבים בציוני מעבר במקצועות האלה:

א.         תנ"ך*

ב.         אזרחות

ג.          אנגלית

ד.         מתמטיקה

ה.         הבעה עברית

ו.          היסטוריה (כולל תולדות עם ישראל)

ז.          מקצוע נוסף שאינו ברשימה הנ"ל ושנלמד בהיקף של 4 יחידות לימוד לפחות. 

            * ערבית במגזר הלא יהודי.

2.         חישוב של ציון בגרות משוקלל

א. אם הציון במקצוע כלשהו הוא 60 או יותר ומספר יחידות הלימוד שבו הוא 4, יש להוסיף 10 נקודות לציון במקצוע זה.

ב. אם הציון במקצוע כלשהו הוא 60 או יותר ומספר יחידות הלימוד שבו הוא 5 או יותר, יש להוסיף 20 נקודות לציון במקצוע זה.

ג. אם הציון במקצוע אנגלית או מתמטיקה הוא 60 ויותר ומספר יחידות הלימוד שבו הוא 4, יש להוסיף 12.5 נקודות לציון.

ד. אם הציון באנגלית או במתמטיקה הוא 60 ויותר ומספר יחידות הלימוד שבו הוא 5 או יותר, יש להוסיף 25 נקודות לציון זה.

ה. אם הציון בחינוך גופני הוא 60 ויותר ומספר יחידות הלימוד שבו הוא 5, יש להוסיף 20 נקודות לציון.

ו. ציון הבגרות המשוקלל שווה לסכום המכפלות של ציוני הבגרות המתוקננים המוכפלים במספר יחידות הלימוד, והמחולקים בסך כל יחידות הלימוד.

 

להלן דוגמה לחישוב ציון בגרות משוקלל:

ציון

יח"ל

בגרות

68

2

תנ"ך

84 (נבחר כציון הנוסף עפ"י סעיף 1.ז.)

5

ספרות

83

5

גאוגרפיה

70

2

היסטוריה

85

2

הבעה עברית

72

5

אנגלית

91

3

מתמטיקה

69

1

אזרחות

 

כיצד לחשב?

א.יש להוסיף לציון בספרות 20 נקודות לפי סעיף 2 ב.

ב.יש להוסיף לציון בגאוגרפיה 20 נקודות לפי סעיף 2 ב.

ג.יש להוסיף לציון באנגלית 25 נקודות לפי סעיף 2 ג.

ד.יש להכפיל כל ציון במספר יחידות הלימוד ולסכם את המכפלות הללו.

ה.יש לחלק את הסכום בסך כל יחידות הלימוד שהובאו בחשבון.           


 
לפי דוגמה זו הציון של ממוצע הבגרות המשוקלל הוא 142.3
 
הערה: ניתן להוסיף רק מקצועות התורמים לשיפור הממוצע.
3.         המרת ממוצע הבגרות המשוקלל לציון בסולם הפסיכומטרי:
            המרת ממוצע הבגרות המשוקלל בהתאם לנוסחה שלהלן: a*z - b
            a = 7.26
 b = 116.8
            ממוצע בגרות משוקלל = z
 
ציון הבגרות המשוקלל בסולם הפסיכומטרי בדוגמה לעיל הוא:
            7.26x 142.3 - 116.8 = 553.3
 

חישוב ציון משולב

א. לחשב את ממוצע הבגרות המשוקלל
ב. להמיר את ממוצע הבגרות המשוקלל לציון בסולם הפסיכומטרי בהתאם לנוסחה שלהלן:

http://www.smkb.ac.il/Data/Uploads/avg1.JPG
ג. לחבר את ממוצע בגרות משוקלל בסולם הפסיכומטרי עם ציון הבחינה הפסיכומטרית ולחשב ממוצע רגיל. הממוצע המתקבל הוא הציון המשולב הקובע לגבי סף הקבלה.
לדוגמה: אם ממוצע בגרות משוקלל שווה 141 אז ממוצע בגרות משוקלל בסולם הפסיכומטרי שווה:
http://www.smkb.ac.il/Data/Uploads/avg.JPG

ואם הציון בבחינה הפסיכומטרית שווה 550 אז הציון המשולב הוא :
http://www.smkb.ac.il/Data/Uploads/meshulav.JPG