facebook tracking pixel
חיפוש סגור

שכר לימוד ותשלומים

המדור מטפל בחיוב וגביית שכר לימוד מכלל הלומדים במכללה 

השירותים הניתנים

גביית תשלום שכר לימוד באמצעות מזומן, אשראי והוראות קבע
מתן מענה לסטודנטים בנושא שכר לימוד במייל ובטלפון

** המדור פועל בכפוף לנקבע בחוברת שכר לימוד ** 

שעות קבלת קהל:

בימים א' – ה' 

09:00 – 12:00

14:00 – 15:30

פניות טלפוניות לבירורים:

בימים א' – ה'

12:00 – 13:00

15:00 – 16:00

היחידה לשכר לימוד

מרכזת היחידה: אילנה בוכמן
טלפון:  09-8639264
מייל: ilanabu@wincol.ac.il

רוחמה לדאני
טלפון: 09-8639234
מייל: ruchamal@wincol.ac.il

ענת אהרוני
טלפון: 09-8639212
מייל: aharonie@wincol.ac.il
 


צפייה בחוברת שכר לימוד

טפסים להסדרת שכר לימוד

כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד - תשע"ט   (לשלוח לפקס 098639342)

תשלום באמצעות כרטיס אשראי (לשלוח לפקס 09-8639342)

טופס הוראה לחיוב חשבון (לשלוח לפקס 09-8639342)


טופס מוסד מוכר להוצאת כספים מפקדון צבאי (מעודכן לתשע"ט)


בחזרה לעמוד תואר ראשון בחינוך גופני

מאמרים רלוונטים נוספים

שכר לימוד ותשלומים

06/06/2010

קרא עוד