חיפוש סגור

משחקי איסתמיה: המשחקים הנשכחים של יוון העתיקה

הורדת העמוד כקובץ- pdf הורדת העמוד כקובץ word

משחקי איסתמיה שנערכו בסמו למצר הי של קורינתוס היו, לדעת רבי ,

המשחקי השניי בחשיבות ביוו העתיקה. המשחקי החלו בתקופה
הפרה היסטורית ובאותה עת כללו רק אירועי מוזיקאליי אומנותיי . המשחקי
בתקופה ההיסטורית, שכללו לראשונה ג אירועי בפעילות גופנית, החלו בשנות
השמוני של המאה השישית לפני הספירה. עתיקות איסתמיה נחקרו בתקופה
המודרנית בשלושה שלבי החל בשנות השמוני של המאה ה-9 .1 בגלל ההפסקות
הארוכות בי שלב לשלב צללו המשחקי האיסתמיי לתהו הנשייה.
המאמר הזה בא לסכ את הידוע לנו על המשחקי מתו מקורות כתובי ומתו
ממצאי ארכיאולוגיי . מ הראוי לשי לב לעובדה שמספר לא מבוטל של מקורות
ה משנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת, ומכ שיש תקווה שהמשחקי
האיסתמיי , שהיוו חלק מהפריודוס שכלל את התחרויות החשובות ביותר ביוו
העתיקה, ימצאו בעתיד הנראה לעי גואלי נוספי . ה אכ ראויי לכ שהרי ה
מגלי לנו פרטי נוספי על פועל ועל הישגיה של בכירי הספורטאי של יוו
העתיקה.