facebook tracking pixel
חיפוש סגור

שיקולי המערכת של כתב עת בהחלטה האם להוציא לאור כתב יד (manuscript) בנושא מדעי

הורדת העמוד כקובץ- pdf הורדת העמוד כקובץ word

 כתיבת החיבור המדעי, כל הכרוך בתהליך הוצאתו לאור ואיתורו לאחר מכן על ידי הקוראים - מחייסים יחסי גומלין בין המחבר, לבין העורך (והמערכת) ולבין העורכים של מאגרי המידע. הידיעה וההבנה כיצד פועל כל אחד מהמשתתפים בתהליך, מאפשרים עבודה חלקה, רצופה ושוטפת, שבסופה יהיה ניתן להציג מאמר איכותי ברמה אקדמית גבוהה, הניתן לאיתור על ידי המשתמש.

מטרות המאמר נגזרות מתפיסה זו הנן שתיים. להבהיר את אמות המידה להערכה של כתב היד בשלושה תחומים: התאמת כתב היד למדיניות הפרסום של המערכת; הערכה אקדמית של כתב היד; הערכה של מידת ה"ידידות" של הכתיבה, דהיינו, באיזה מידה דרך הכתיבה מאפשרת לקרוא את החיבור ברהיטות ולהבין בקלות את עיקרי הדברים. המטרה השנייה הינה, להצביע על חלקי החיבור שבעזרתם המשתמש עשוי לאתר את החיבור הדרוש לו לצרכיו.
המאמר מגדיר את אמות המידה, הנהוגות במערכת ההוצאה לאור, מבהיר בקצרה את תרומתה ואת חשיבותה של כל אמת מידה, ובכך נותן כלי יעיל בידי המחבר להעריך את כתב היד שלו בטרם הגיעו לידי העורך.