חיפוש סגור

פעילות מוטורית יצירתית כאמצעי לשיפור איכות חייהם של אנשים בעלי פיגור שכלי קל ובינוני

הורדת העמוד כקובץ- pdf הורדת העמוד כקובץ word

 מטרת המחקר היא לבחון האם חל שיפור בתפיסתם של אנשים בעלי פיגור שכלי קל או בינוני על איכות חייהם בעקבות פעילות מוטורית יצירתית. במחקר השתתפו 74 בוגרים שגילם הממוצע 27 שנים. הנבדקים חולקו לשתי קבוצות שוות: קבוצה אחת עסקה בפעילות מוטורית יצירתית, בנוסף להשתתפותה בשיעורי החינוך הגופני, ואילו הקבוצה האחרת, ששימשה כקבוצת ביקורת, השתתפה רק בשיעורי החינוך הגופני הרגילים. במהלך המחקר ניתן לכל המשתתפים שאלון שבאמצעותו נבדקת התפיסה של איכות החיים, ובו שאלות בארבעה תחומים: שביעות רצון, תחושת יכולת, עצמאות ואינטגרציה חברתית.

הממצאים שהתקבלו מצביעים על עלייה ניכרת בכל ארבעת התחומים אצל המשתתפים בתכנית ההתערבות בהערכתם את איכות חייהם בהשוואה לקבוצת הביקורת.