facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

הכשרת מדריכים לליווי מקצועי של מטפלים בתרפיה באומנות ובתנועה

רקע הכשרת מדריכים לליווי מקצועי של מטפלים בתרפיה באומנות ובתנועה

כמסלול המכשיר מטפלים באומנויות אנחנו מצוותים מדריכים לסטודנטים. מדריכים יכולים להיות מטפלים מנוסים עם ותק לפחות של 5 שנים בתחום ועוברים במשך שנתיים הכשרה כמדריכים. הקורס עצמו מעמיק בטיפול, הבנת הטיפול, חזרה אל התאוריות ובשיפור המיומנויות ע"י התנסויות באומנות ובתנועה במהלך הקורס וההדרכה.

מרכז התוכנית  להכשרת מדריכים לליווי מקצועי של מטפלים בתרפיה באומנות ובתנועה

אלון האס-מטפל באומנות, מדריך בכיר (י.ה.ת)

התכנית הכשרת מדריכים לליווי מקצועי של מטפלים בתרפיה באומנות ובתנועה  מיועדת

למטפלים מנוסים באומנות ובתנועה אשר מעוניינים להדריך מטפלים אחרים.

תנאי קבלה לתכנית הכשרת מדריכים לליווי מקצועי של מטפלים בתרפיה באומנות ובתנועה

ותק של חמש שנים כמטפל באומנות או בתנועה, עם ניסיון של 3000 שעות טיפול לפחות.

תכנית הלימודים
מטרת התכנית להכשיר מדריכים לליווי מקצועי של מטפלים באומנות ובתנועה.  נושאי הלימוד בשנה א יעסקו  בשילוב בין טיפול להדרכה, החוזה הטיפולי-חוזה הדרכה, המרחב הטיפולי, הדרכה מבוססת-אומנות, טכניקות התערבות, הערכה מבוססת-אומנות, התצפית הפנומנולוגית - "מה אני רואה?" הקשר הטיפולי - גישות שונות, מטרות הטיפול - על פי הגישות השונות, התנגדות והיכולת לעבור דרך ההתנגדות: בטיפול ובהדרכה, מתי מסתיימת הדרכה? פרדה ממטופל - פרדה בהדרכה.  נושאי הלימוד בשנה א יעסקו  בנושא להעמקה בטיפול: אינטייק באמצעות אומנות, אבחון והערכה - גישות באבחון והערכה, דפי תצפית - מה את/ה רואה? הכשל בניהול העצמי ופיתוח הניהול העצמי, הציור המשותף - גישות בתפקידו של הקשר הטיפולי, פסל אם–ילד - בסיס ההיקשרות והתרפיה באומנות או בתנועה, אפקטיביות הטיפול - עד כמה אנחנו עוזרים באמת? פרזנטציות וגישות בהדרכה.

היקף הלימודים
תוכנית דו שנתית 120 שעות (4 ש"ש)

שנה א - יום ג שנתי, אחת לשבועיים. 16:15-19:00

בנוסף לקורס- העברת שעות הדרכה 60 שעות בשנה.


תעודות
למי שיעמוד בדרישות הקורס תוענק תעודת מדריך מטעם בית הספר ללימודי תעודה והשתלמויות של המכללה האקדמית בוינגייט.

*על מנת לקבל הסמכה מטעם י.ה.ת יש לעמוד בתנאי האיגוד.

* הכרה בשעות למסלול אישי עבור נקודות אופק חדש לעובדי משרד החינוך.

המרצים

אלון האס מדריך בכיר טיפול באומנות (י.ה.ת) ואפרת כץ, מדריכה בכירה טיפול בתנועה(י.ה.ת)

למה אצלנו

כמסגרת המכשירה מטפלים באומנויות ותנועה, ניתן לקבל תוך כדי קורס מדריכים, מודרכים (סטודנטים) בתשלום אשר יספסד את עלות הקורס.

להצטרפות למאגר מתעניינים בהדרכה (לצורך ציוות בלבד)

להאזנה על הדרכה