facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

הכשרת מדריכים לליווי מקצועי של מטפלים בתרפיה באומנות ובתנועה

רקע לקורס הכשרת מדריכים לליווי מקצועי של מטפלים בתרפיה באומנות ובתנועה 

הקורס המכשיר מטפלים באומנויות לשמש כמדריכים בתחום. 
על מנת להיות מדריך מוסמך יש צורך הן בהעמקה והרחבה תיאורטית, הן בהבנת טיפול מעשי והן בהתפתחות אישית כמדריך באמצעות הדרכה על הדרכה. כל החלקים האלו מבוצעים במסגרת תהליך ההסמכה.

סגל

אלון האס – מטפל באומנות, מדריך בכיר (י.ה.ת)

תנאי קבלה

תוכנית הלימודים ( היקף 90 שעות )  - הקורס מתקיים בלמידה מרחוק

הדרכה על הדרכה קבוצתית - 30 שעות 

שנתי, ימי ב' אחת לשבועיים  בשעות : 16:15 – 17:45

העמקה מעשית בטיפול באמצעות צפייה בסדרה של טיפול באומנות -  30 שעות
סמסטר א' ימי ה'  בשעות :  16:15 - 17:45

העמקה תיאורטית בגישות השונות בתרפיה באומנות וישומן בהדרכה – 30 שעות 
סמסטר ב' ימי ה' בשעות :   16:15 - 17:45

 


למה אצלנו?

רק במכללה האקדמית בוינגייט ניתן להשלים קורס מדריכים בלמידה מרחוק . 
המשתתפים בקורס אשר ישמשו כמדריכים בתוכנית להכשרת מטפלים בתרפיה בתנועה ובאומנות של המכללה האקדמית בוינגייט יוכלו להירשם לקורס ולזכות בהנחה בדמי השתתפות  מיוחדים כמפורט מטה.

עלות הקורס 

דמי רישום 195 ₪ 
דמי השתתפות 6000 ₪
הנחה מיוחדת בסך 1500 ₪ עבור כל  סטודנט של המכללה, אשר יודרך על ידי הלומד/ת בקורס.
•    נדרש תיאום מול מרכז הקורס בנושא ההנחה.
•    ניתן ללמוד חלקים מן הקורס בתיאום עם מרכז הקורס  ובמחיר מיוחד .

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מדריכים לליווי מקצועי של מטפלים בתרפיה בתנועה ובאומנות 


פרטים נוספים    
כדי ללמוד על הקורס, ניתן לשמוע ראיון של אלון האס עם מדריכה בוגרת לאחר הסמכתה כמדריכה
להאזנה לחץ כאן >>

לרישום מקוון לקורס לחצו כאן >>