facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

הדרכה על הדרכה למטפלים בתרפיה באומנות ובתנועה

קורס הדרכה על הדרכה למדריכים בתרפיה באומנויות דף מידע

רקע על הדרכה על הדרכה למטפלים בתרפיה באומנות ובתנועה

כמסלול המכשיר מטפלים באומנויות אנחנו מצוותים מדריכים לסטודנטים. מדריכים יכולים להיות מטפלים מנוסים בעלי ותק של חמש שנים לפחות בתחום, והם עוברים במשך שנתיים הכשרה כמדריכים. הקורס עצמו מעמיק בטיפול, בהבנת הטיפול, בחזרה אל התאוריות ובשיפור המיומנויות באמצעות התנסויות באומנות ובתנועה במהלך הקורס וההדרכה. הקורס הוא מודולרי, וניתן לשלבו בשלבים השונים של תהליך ההדרכה. בשנת הלימודים הקרובה, תשע"ט, ייפתח קורס הדרכה על הדרכה קבוצתי.

ראש התכנית  הדרכה על הדרכה למטפלים בתרפיה באומנות ובתנועה

אלון האס – מטפל באומנות, מדריך בכיר (י.ה.ת)

הקורס  הדרכה על הדרכה למטפלים בתרפיה באומנות ובתנועה מיועד

למטפלים מנוסים באומנות ובתנועה אשר מעוניינים להדריך מטפלים אחרים

תנאי קבלה

ותק של חמש שנים כמטפל באומנות או בתנועה וניסיון של 3,000 שעות טיפול לפחות.

תוכנית הלימודים

הדרכה על הדרכה במסגרת קבוצתית עם מדריך בכיר

 היקף הלימודים
תוכנית שנתית, 25 שעות ב-12 מפגשים.

יום ב שנתי, אחת לשבועיים, 16:00–17:30

נוסף על הקורס – 30 שעות הדרכה בשנה לסטודנט (מומלץ שני סטודנטים בשנה על מנת לעמוד בדרישות י.ה.ת)

 

תעודות
למי שיעמוד בדרישות הקורס תוענק תעודת השתתפות מטעם בית הספר ללימודי תעודה והשתלמויות של המכללה האקדמית בוינגייט.

*על מנת לקבל הסמכה מטעם י.ה.ת יש לעמוד בתנאי האיגוד.

* הכרה בשעות למסלול אישי עבור נקודות אופק חדש לעובדי משרד החינוך.

המרצים

אלון האס, מדריך בכיר טיפול באומנות (י.ה.ת)

למה אצלנו?

כמסגרת המכשירה מטפלים באומנויות ובתנועה ניתן לקבל בקורס הדרכה על הדרכה, מודרכים (סטודנטים) בתשלום. ההסדר מסבסד את עלות הקורס.