facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

תנאי קבלה לפי מסלול לימודים

תנאי הקבלה לשני המסלולים בתואר שני במכללה האקדמית בוינגייט

תנאי קבלה לתואר שני בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא .M.Ed

  • בוגרי מכללות לחינוך גופני בישראל, בעלי תואר ראשון  (.B.Ed) או תואר ראשון במדעי הספורט מחו"ל, שציונם המשוקלל הוא 80 ומעלה
  • מועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון במדעי הספורט יידרשו בלימודי השלמה 
  • היקף לימודי השלמה הוא בהתאם להחלטת וועדת הקבלה וכרוכים בעלות נוספת

תנאי קבלה תואר שני במדעי החינוך הגופני .M.P.E

  • בוגרי מכללות לחינוך גופני בישראל, בעלי תואר ראשון  (.B.Ed) או תואר ראשון במדעי הספורט מחו"ל, שציונם המשוקלל במקצועות העיוניים הוא 75 ומעלה
  • מועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון במדעי הספורט יידרשו בלימודי השלמה 
  • היקף לימודי השלמה הוא בהתאם להחלטת וועדת הקבלה ובעלות נוספת

השלמות

על סטודנטים שסיימו תואר ראשון בתחום דעת אחר (שאיננו חינוך גופני) חובה לבצע השלמות במכינה מיוחדת שתתקיים ביום חמישי במהלך סמסטר א' בשעות אחה"צ על מנת שניתן יהיה להשתתף בקורסי החובה של התואר השני במקביל.

  •  לאחר בדיקת זכאות וגיליון ציונים במזכירות התואר השני, ניתן לעתים לקבל פטור מיחידות מסוימות במכינה.
  •  ביצוע ההשלמות מתואם באמצעות מזכירות ביה"ס ללימודים מתקדמים והוא חובה לסטודנטים ללא תואר ראשון בחינ"ג.

 

מתעניינים בלימודים ?

קבצים להורדה