ידיעון קשרי חוץ

ידיעות מסביב לעולם יחידת קשרי חוץ 2016 הננו שמחים לדווח על פעילותה של היחידה לקשרי חוץ בשיתוף עם בית הספר לתואר שני בשנה האחרונה. היחידה הוקמה על מנת לקדם קשרים עם מוסדות אקדמיות בחו"ל בייחוד באמצעות קרנות בינלאומיות על מנת לאפשר חילופי סטודנטים ומרצים בין המכללה לאוניברסיטאות ברחבי אירופה ובארצות נוספות ולקדם מחקר משותף. בין היתר הותאמו למטרה זו מספר קורסים של התואר השני להוראה באנגלית והם מתקיימים השנה בהשתתפות סטודנטים מהמכללה וסטודנטים אורחים.

דצמבר 2016 ידיעון קשרי חוץ 

 

[x] סגור
כפתור צור קשר

accessibility