התמצאות בקמפוס

הורדת העמוד כקובץ- pdf הורדת העמוד כקובץ word

חדרים 0-100  חדרים 100-200   חדרים 200-300   חדרים 300-400   

חדרים 400-500 חדרים 500-600 חדרים 600-700 חדרים 700-800

אולמות: מחול» אולם 1 » אולם 2 » אולם 3 »   ספרייה

מספר חדר
הערות
בניין
הוראות הגעה (מוצא: כניסה למכללה)
 
     
4
חדר ישיבות ישן
בניין מרכזי
ירידה במדרגות מצד שמאל, החדר נמצא מצד ימין
52
חדר טיפולים
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת ימינה
53
 
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת ימינה
54
מרכז תמיכה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת ימינה
55
מרכז תמיכה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת ימינה
56
המרכז לחקר ההוראה
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, ימינה
57
משרד תרפיה בתנועה ואומנות
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, ימינה עד הסוף
63
אולם ספורט
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, האולם נמצא מצד ימין למדרגות
67 אולם מרכזים    
72
 
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, החדר נמצא ממול למדרגות
 
101
103
104
רישום
בניין מרכזי
 
מיד מימין לכניסה
105
106
108
109
מנהל לומדים
בניין מרכזי
 
מימין לכניסה
113
111
114
116
118
אגף מנהל
בניין מרכזי
 
מצד שמאל, ליד המדרגות
119
חדר ייעוץ
בניין מרכזי
 
מצד שמאל, כניסה למסדרון, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד ימין
121
122
123
חדר סגל/חדר מורים
בניין מרכזי
 
מצד שמאל, כניסה למסדרון, פנייה שמאלה עד הסוף
127
 
בניין מרכזי
 
עלייה במדרגות מצד ימין/שמאל חצי קומה, הכיתה נמצאת ממול לכניסה
129
130
כיתת לימוד
בניין מרכזי
 
עלייה במדרגות מצד ימין/שמאל חצי קומה, המעבדה נמצאת ממול לכניסה בצד ימין
131
132
133
מעבדה לפיזיולוגיה
כיתת לימוד
כיתת לימוד
בניין מרכזי
 
עלייה במדרגות מצד ימין חצי קומה, המעבדה נמצאת מיד בצד ימין
151
152
דיקאנט הסטודנטים
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד שמאל
154
 
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד שמאל
155
 
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד שמאל
156
דיקנאט
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד שמאל
160
בית ספר ללימודים מתקדמים, תואר שני
בניין מדעים
 
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד ימין
161
בית ספר ללימודים מתקדמים, תואר שני
בניין מדעים
 
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד ימין
162
בית ספר ללימודים מתקדמים, תואר שני
בניין מדעים
 
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד ימין
163
164
מעבדה לביומכניקה
בניין מדעים
 
עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד ימין למעלה
201
אולם מחול
בניין מרכזי
עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד ימין
202
 
בניין מרכזי
 
עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, פנייה שמאלה
החדר נמצא מצד ימין
203
 
בניין מרכזי
עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד ימין
206
208
223
224
מעבדת מחשבים
בניין מרכזי
 
עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, המעבדות נמצאות מצד ימין
209
 
בניין מרכזי
עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, פנייה ימינה, הכיתה נמצאת מצד שמאל
210
 
בניין מרכזי
עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, פנייה ימינה, הכיתה נמצאת מצד שמאל
211
 
בניין מרכזי
עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, פנייה ימינה, הכיתה נמצאת מצד שמאל
215
מעבדת טכנולוגיה
בניין מרכזי
עלייה במדרגות מצד ימין קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, הכיתה נמצאת מצד ימין
217
218
219
בית הספר לחינוך
בניין מרכזי
עלייה במדרגות מצד ימין קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, מצד ימין
256
255
254
253
251
252
 
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד שמאל
272
רופא
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד ימין למעלה
303
אולם תנועה
בניין מרכזי
כיתת הלימוד להתנהגות מוטורית
305
 
בניין מרכזי
המעבדה להתנהגות מוטורית
309
 
בניין מרכזי
עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות, הכיתה נמצאת מצד ימין
310
בניין מרכזי
עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות, הכיתה נמצאת מצד ימין
311
אולם 3
בניין מרכזי
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, האולם נמצא מצד שמאל
314
 
בניין מרכזי
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, הכיתה נמצאת מצד ימין
315
 
בניין מרכזי
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, החדר נמצא מצד ימין
316
 
בניין מרכזי
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, הכיתה נמצאת מצד ימין
361
359
357
355
353
351
 
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, החדר נמצא במסדרון, מצד שמאל
364
366
368
בית הספר לחינוך גופני
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי
פנייה שמאלה, במסדרון מצד ימין
372
אס"א
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, החדר נמצא במסדרון, מצד ימין
374
אולם 2
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, האולם נמצא בצד ימין
378
אולם 1
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, האולם נמצא בצד ימין
379
 
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, החדר נמצא בסוף המסדרון מצד ימין
382
 
בניין מדעים
עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, החדר נמצא בסוף המסדרון מצד שמאל למעלה
405
406
408
גזברות
בניין MPE
 
פנייה ימינה מהכניסה, מעבר במסדרון, פנייה ימינה, החדרים נמצאים בצד ימין
410
411
412
414
 
בניין MPE
 
פנייה ימינה מהכניסה, מעבר במסדרון, פנייה ימינה
416
418
420
 
בניין MPE
 
פנייה ימינה מהכניסה, מעבר במסדרון, פנייה ימינה, החדרים נמצאים משמאל
422
424
426
משאבי אנוש
בניין MPE
פנייה ימינה מהכניסה, מעבר במסדרון
430
434
חדר ישיבות
בניין MPE
 
פנייה ימינה מהכניסה, מעבר במסדרון, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד ימין
436
438
424
444
לשכת ראש המכללה
בניין MPE
 
פנייה ימינה מהכניסה, מעבר במסדרון, פנייה שמאלה למעלה
504
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין קומה אחת, פנייה שמאלה, הליכה עד סוף המסדרון, החדר נמצא בצד שמאל
506
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין קומה אחת, פנייה שמאלה, הליכה עד סוף המסדרון, הכיתה נמצאת בצד ימין
508
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין קומה אחת, פנייה שמאלה, הליכה עד סוף המסדרון, הכיתה נמצאת בצד ימין
510
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין קומה אחת, פנייה שמאלה
הליכה עד סוף המסדרון, הכיתה נמצאת ממול למסדרון
514
עיבוד נתונים
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין קומה אחת, פנייה שמאלה
הליכה עד סוף המסדרון, החדר נמצא ממול למסדרון
520
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין קומה אחת, פנייה שמאלה, הליכה עד סוף המסדרון, פנייה שמאלה
526
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין קומה אחת, פנייה שמאלה, הליכה עד סוף המסדרון, פנייה שמאלה, הכיתה נמצאת בצד שמאל
528
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין קומה אחת, פנייה שמאלה, הליכה עד סוף המסדרון, פנייה שמאלה, החדר נמצא בצד שמאל
540
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין קומה אחת, פנייה שמאלה, הליכה עד סוף המסדרון, פנייה שמאלה, החדר נמצא בצד שמאל למעלה
604
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, פנייה שמאלה, מעבר במסדרון, החדר נמצא מצד ימין
606
המעבדה לגנטיקה ולביולוגיה מולקולארית
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, פנייה שמאלה, מעבר במסדרון, החדר נמצא מצד ימין
608
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, פנייה שמאלה, מעבר במסדרון, הכיתה נמצאת מצד ימין
610
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, פנייה שמאלה, מעבר במסדרון, הכיתה נמצאת ממול המסדרון
614
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, פנייה שמאלה, מעבר במסדרון, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד ימין
616
מעבדה לאנטומיה
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, פנייה שמאלה
מעבר במסדרון, פנייה שמאלה, המעבדה נמצאת מצד ימין
624
626
628
630
642
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, פנייה שמאלה, מעבר במסדרון, פנייה שמאלה, החדר נמצא בצד שמאל למעלה
704
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות וחצי או עלייה במעלית מצד ימין לקומה 3, החדר נמצא מצד ימין מעבר למסדרון
706
708
אולם ספורט
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות וחצי או עלייה במעלית מצד ימין לקומה 3, האולם נמצא בסוף המסדרון מצד ימין
710
712
714
718
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות וחצי או עלייה במעלית מצד ימין לקומה 3, החדר נמצא ממול למסדרון
720
724
אולם ספורט
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות וחצי או עלייה במעלית מצד ימין לקומה 3, האולם נמצא בסוף המסדרון מצד שמאל
732
 
בניין MPE
עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות וחצי או עלייה במעלית מצד ימין לקומה 3, החדר נמצא מצד שמאל מעבר למסדרון
 
ספרייה
בניין המרכז הפדגוגי
בניין המרכז הפדגוגי, הנמצא מול הקפטריה. יציאה מבניין המכללה, הליכה על הגשר ופנייה ימינה לבניין המרכז הפדגוגי. יש לעלות במדרגות לקומה הראשונה.

 
[x] סגור
כפתור צור קשר

accessibility