facebook tracking pixel
חיפוש סגור

תוצאות חיפוש מאתר המומחים

באתר זה תוכלו למצוא:

  • מאמרים שכתבו מורי המכללה האקדמית בוינגייט.
  • תקצירי מחקרים בהם היו מעורבים מורי המכללה.
  • תשובות לשאלות  שנשאלו מורי המכללה בנושאים מקצועיים. אתם מוזמנים לשלוח גם את שאלותיכם שלכם.

ליצירת קשר עם המערכת כתבו ל: yoramaharoni@gmail.com

 

חיפוש באתר המומחים

סיגל אילת-אדר | אפידמיולוגיה | 18/10/2017

התכנית לאורח חיים פעיל ובריא

יורם אהרוני | אפידמיולוגיה | 29/06/2014

השמנה ומשקל יתר - מגיפה עולמית

יורם אהרוני | אפידמיולוגיה | 26/07/2015

פעילות גופנית וקדם סוכרת

יורם אהרוני | אפידמיולוגיה | 10/12/2016

רמת סבולת נמוכה ושיעורי תמותה

פעילות יושבנית

יורם אהרוני | אפידמיולוגיה | 28/03/2019

פעילות גופנית, פעילות יושבנית וסיכון קרדיו-מטבולי

יורם אהרוני | אפידמיולוגיה | 22/05/2019

הליכה ושיעורי תמותה