facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 07/06/2017

ספר חדש "דרכים בהוראת החינוך הגופני והספורט"

דרכים בהוראת החינוך הגופני והספורט

השנה יצא לאור ספר חדש "דרכים בהוראת החינוך הגופני והספורט". הספר נכתב על ידי ד"ר ישראל הררי וד"ר נורית הררי, מומחים להכשרת מורים ומאמנים ובעלי ניסיון רב באימון, בהוראת חינוך גופני ובהכשרת מורים לחינוך גופני, במכללה האקדמית בוינגייט ובמכללת אוהלו.

הספר מורכב מחמישה שערים ושישה עשר פרקים המכילים את הידע ואת הכלים להם זקוקים המורה לחינוך גופני והמאמן עבור תכנון ויישום של תהליכי הוראה יעילים ואיכותיים בבתי הספר ובאגודות הספורט.

הספר מכיל  פרקים העוסקים בתכנון רב שנתי, שנתי, יחידות הוראה ושיעורים. כמו כן פרקים המציגים כלים לפיתוח שיטתי של מיומנויות הוראה, לבניה של אקלים מוטיבציוני בשיעורים ובאימונים, לניהול הכיתה ולטיפול בבעיות משמעת ולהערכת תהליך ההוראה ותוצריו.

הספר נבחר כמקור חובה לסטודנטים המכשירים עצמם להוראה במכללה האקדמית בוינגייט.

הספר מציג גישות ודרכי הוראה חדשות המסייעות למורים מתחילים, למורים ותיקים ולמאמנים, וכן מודלים המקדמים פעילות גופנית חברתית ובריאותית. תרומתו של הספר ללמידה ולהתחדשות מקצועית הוכרה על ידי מומחים בתחום הפדגוגיה בארץ ובחו"ל.

לסטודנטים,

ניתן לרכוש את הספר בהנחה מיוחדת תמורת 60 ₪. לרכישה באופן ישיר מהמחברים יש להתקשר לטלפון  0546699819 .
מייל:
harari@wincol.ac.il

דרכים בהוראת החינוך הגופני והספורט