facebook tracking pixel

שחייה במים פתוחים

רקע
ענף השחייה במים הפתוחים מתפתח במהירות בעולם וגם בישראלכדי לקדם ענף ספורט זה, המשמש גם לפנאי וגם כמרכיב תחרותי בענפי ספורט שונים, יש להכשיר צוותי הדרכה המסוגלים להדריך פעילות שחייה במים פתוחים במקצועיות ובבטיחות.

הקורס מכשיר מדריכי שחייה במים פתוחים לאימון שחיינים בים לתחרויות ספורט שונות התבצעות במים פתוחים, לכושר ופנאי ולשיפור הכושר הגופני למטרות פנאי.

רכז מקצועי
אורי סלע – בעלים ומנהל מקצועי של עולם המים.

היקף הלימודים

תשעה מפגשים שבועייםמעשיים ועיונייםבימי רביעי בין השעות 6:30 ו 14:30-

סטאז (מורכב מהשתתפות בקורס ואימוני שחייה במים פתוחים(.

תנאי קבלה

  • יכולת שחייה של 1 ק"מ בים/ השתתפות בשלושה משחים לפחות במים פתוחים בשנתיים האחרונות
  • תעודת מדריך שחייה בתוקף כולל עזרה ראשונה
  • הצהרת בריאות חתומה

הסמכה
לכל העומדים בתנאי הקבלה ולכל מסיימי הקורס בהצלחה תינתן תעודה של מדריך שחייה במים פתוחים מטעם המכללה האקדמית בוִינגייט ועולם המים של אורי סלע.

למי שאינם עומדים בתנאי הקבלה תינתן תעודת השתתפות בלבד בקורס שחייה במים פתוחים (הקורס אינו על פי חוק הספורט).

תכנית הלימודים
לימוד מאפיינים פיזיולוגים של פעילות גופנית ושחייה במים הפתוחים

מאפיינים פסיכולוגים של השחיין במים פתוחים בהיבטים של פנאי ובהיבט תחרותי

מאפיינים גאוגרפיים של סביבת הפעילות במים פתוחים

התמודדות עם מצבי קיצון במים פתוחים וכללי בטיחות בתרגול ספורטיבי בתחום השחייה במים פתוחים

שיטות אימון לפעילות ספורטיבית במים פתוחים

אימון המדריך להדרכה ולאימון בשיטות מגוונות במים פתוחים

הכנה לקראת תחרויות במים פתוחים

סגנונות שחייה ייחודים במים פתוחיםWEST

קורס,מדריכי מים פתוחים הכולל שלושה נושאים, יילמד בשלושה מקומות עיקריים:

החלק העיונייילמד בכיתות הלימוד במכללה האקדמית בוִינגייט

החלק המעשייילמד בים, בחוף הצוק בתל אביב או בחוף פולג.

תרגול בברכהייעשה בברכת השחייה של עולם המים בפולג נתניה.

סרטון הסבר על הקורס:

 

[x] סגור
כפתור צור קשר

accessibility