facebook tracking pixel
חיפוש סגור

תזונת ספורט - היבטים תזונתיים במאמץ ובמנוחה

קורס תזונת ספורט – ( 120 שעות)

קורס תזונת ספורט מורכב משני שלבים

שלב א' -60 שעות היבטים מטבוליים בתזונה ופעילות גופנית 

שלב ב' -60 שעות היבטים מטבוליים בתזונה ופעילות גופנית  והנחית קבוצות לאורח חיים בריא לפעילות גופנית ולתזונה נכונה
 

מרצה הקורס:

שגיא הלוי-

דיאטן קליני ותזונאי ספורט ( RD) ; (B.Sc ) בוגר הפקולטה למדעי התזונה של האוניברסיטה העברית

Ÿ דיאטן ספורט לספורטאים אולימפיים Ÿ מאמן אישי לספורטאי עילית וחובבים Ÿ מחבר קורסים בתזונה,

בריאות ופעילות גופנית למוסדות אקדמיים רבים Ÿ מרצה בכיר למקצועות התזונה והספורט, ויועץ מקצועי

ליחידות עילית בצבא, משטרה וכוחות הביטחון

תזונת ספורט - היבטים מטבוליים בתזונה ופעילות גופנית  - שלב א'  ( 60 שעות )

מטרת הקורס:

הקניית הבנה בסיסית בתזונת האדם במנוחה ובמאמץ, הכרת שוק תוספי המזון, דרכים להתמודדות עם השמנה

והתנסות בהרכבת תפריט תזונה לבקרת משקל, לבריאות ולשיפור ביצועים ספורטיביים.

נושאי הלימוד
הקורס מיועד:

אנשי מקצוע בתחומי התזונה והפעילות הגופנית, דיאטניות קליניות, מורים לחינוך גופני והקהל הרחב שמתעניין בתחום.

תעודה:  לעומדים בדרישות הקורסים שלב א׳ תינתן תעודת השתתפות בקורס
 

מטבוליים בתזונה ופעילות גופנית  והנחית קבוצות לאורח חיים בריא - שלב ב' ( 60 )

הקורס

ידע מורחב בתחומי התזונה והפעילות הגופנית במנוחה ובמאמץ והקניית כלים להנחיית קבוצות בנושא אורח חיים בריא ותזונה נכונה

​​​​​​​הלימוד

הקבלה

תעודה: לעומדים בדרישות הקורס תינתן תעודת ״מנחי סדנאות לאורח חיים בריא לפעילות גופנית ותזונה"
 

דוקטרינות אימון והרכבת תפריטי תזונה לספורטאים פעילים " – שלב ג' ( 40 שעות)

הקורס מיועד לדיאטנים קליניות ,בוגרי שלב א' וב' של קורס תזונת ספורט

למה אצלנו

המכללה האקדמית בווינגייט היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים במכללה מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, האימון, השיקום, הספורט וההוראה. הלימודים במכללה הם חוויה אקדמית ומקצועית. פעולות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי הקמפוס. 

תאריכי קורסים בתל אביב

שם הקורס

תאריכי קורס

ימים

מרצה 

דמי רישום

תזונת ספורט – שלב א

18/7/19 -3/10/19

יום ה' 16:30 -20:45 

שגיא הלוי

195 ₪

הנחיה בתזונה –שלב ב'

10/10/19 – 2/1/20

יום ה' 16:30 -20:45

שגיא הלוי

195 ₪

תזונת ספורט – שלב א

9/1/20 – 26/3/20

יום ה' 16:30 -20:45

שגיא הלוי

195 ₪

הנחיה בתזונה – שלב ב'

2/4/20 -2/7/20

יום ה' 16:30 -20:45 

שגיא הלוי

195 ₪

תזונת ספורט – שלב א'

11/12/19 – 26/2/20

יום ד' 10:30 -14:45

שגיא הלוי

195 ₪

תזונת ספורט – שלב ב'

4/3/20 – 10/6/20

יום ד' 10:30 -14:45

שגיא הלוי

195 ₪

תזונה שלב ג'

6/9/19 – 15/11/19

יום ו' 10:00 – 13:00

שגיא הלוי