facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

תכנית הלימודים הארבע-שנתית

תכנית‭ ‬הלימודים‭ ‬לתואר‭ ‬ראשון‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

להלן תכנית הלימודים החדשה לתואר ראשון בחינוך גופני כפי שאושרה לאחרונה על ידי המועצה להשכלה גבוהה.התכנית כוללת 96 שעות שנתיות( ש"ש( המתחלקות ל: 60 ש"ש לימודי חינוך גופני ספורט ותנועה ( יסודות מדעיים,מדעי התנועה והספורט,הכרת תחומי הספורט, הכרת תחומי ספורט ותנועה ולימודי מגמה) 6 ש"ש לימודי יסוד ו-30 ש"ש   לימודי חינוך והכשרה להוראה.

*לימודים לפטור, ללא קרדיט אקדמי על פי דרישות משרד החינוך.

שינויים והתאמות בתכנית הלימודים ופריסתה לשנות הלימוד השונות כפופים להחלטות המועצה האקדמית העליונה והוועדה האקדמית.

בחזרה לעמוד תואר ראשון בחינוך גופני