facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?
מתודיקה ורפואה בספורט

מתודיקה ורפואה בספורט

המרכז למתודיקה ולרפואה בספורט

המרכז לרפואה ולמתודיקה בספורט שואף לקדם מאמנים, אנשי מדע, אנשי מקצוע ובעלי תפקידים בספורט הישגי, בספורט עממי ובפעילות גופנית באמצעים מדעיים ומקצועיים מודרניים.

את המרכז מנהל ד"ר איציק בן מלך, מומחה בתורת האימון, בעל ניסיון עשיר ורב.

אלה התחומים העיקריים שבהם עוסק המרכז:

מעקב, בקרה וייעוץ מתודי, מדעי ורפואי לספורטאי הישג, לנבחרות, לקבוצות, לשופטים וספורטאים בודדים.

קידום מאמנים ואנשי מקצוע, השתלמויות, ימי עיון וכינוסים למאמנים ולבעלי תפקידים בספורט.

הכשרה, הסמכה והעשרה באמצעות קורסים ייחודיים בספורט הישגי ותחרותי, בשיתוף עם ארגונים והתאחדויות ספורט.

 
פרטים והרשמה:

המרכז לרפואה ומתודיקה בספורט

טל': 09-8639340/213

Email: ella_l@wincol.ac.il

הורדת טופס הרשמה

בשנים האחרונות נהנו משירותי המרכז מאמנים לאומיים, מאמנים לקבוצות וספורטאים בכירים, בעלי תפקידי ניהול, רפואה, מדע, מתודיקה ותקשורת בספורט ההישגי, בספורט התחרותי ובספורט העממי.

אנו מזמינים אתכם להשתתף בתחומים הרלוונטים לכם ולקחת חלק בפעיליות המרכז.

בברכה,
ד"ר איציק בו מלך
מנהל המרכז לרפואה ולמתודיקה בספורט