חיפוש סגור

| ספורט הישגי | 14/11/2012

הספורט בישראל ובעולם, חלק ב'

מצב עדכני בישראל ובעולם
בעקבות משחקי לונדון 2012
חלק ב'
מאת: ד"ר איציק בן מלך
בחלק א' ראינו כי יש קיפאון בהתקדמות הישגי ישראל במשחקים האולימפיים. הקיפאון בהישגים בישראל בולט עוד יותר, כאשר אנו מנתחים את המצב הבינלאומי.
 מאז תחילת שנות ה-90 "הוקפאו" התוצאות וההישגים בענפים מסוימים לאחר שבאירופה קרס המשטר הקומוניסטי ומדינות מערב אירופה לא הציגו אלטרנטיבה לכך.
מספר המדינות הזוכות במדליות
מספר המדינות הזוכות במדליות גדל באופן משמעותי
מקום עריכת המשחקים
שנה
אחוז המדינות שזכו במדליות
מספר המדינות שזכו במדליות
סאול
1988
32.7%
52
ברצלונה
1992
37.87%
64
אטלנטה
1996
40.1%
79
סידני
2000
40.0%
80
אתונה
2004
36.8%
74
בייג'ינג
2008
42.6%
87
לונדון
2012
43.1%
85
 
 
 
 
 
 
מספר התחרויות (מקצועות הספורט) גדל מ- 237 בסאול 1988 ל- 302 ב-2012 וסה"כ הוענקו בלונדון 962 מדליות לעומת 733 בסאול (גידול של 31%).
 
 
המשחקים
מספר ענפים
מספר התחרויות
מספר המדליות המוענקות
מספר המדינות המשתתפות*
מספר המדינות שזכו במדליות
סיאול 1988
27
237
739
160
52
ברצלונה 1992
29
257
815
170
64
אטלנטה 1996
31
271
842
197
79
סידני 2000
34
300
928
199
80
אתונה 2004
34
301
929
201
74
בייג'ין 2008
34
303
958
204
86
לונדון 2012
32
302
962
205
85
 
השוואה בין קבוצות מדינות מציגה את התמונה הבאה:
אפריקה
כל אירופה
מערב אירופה
מזרח אירופה
מקום ושנה
13
(1.75%)
494
(66.84%)
142
(19.21%)
352
(47.63%)
1988
סאול
26
(2.86%)
449
(49.55%)
233
(25.71%)
216
(23.84%)
1992 ברצלונה
36
(4.275%)
436
(51.78%)
249
(29.57%)
187
(22.2%)
1996
אטלנטה
35
(3.77%)
506
(54.52%)
284
(30.6%)
222
(23.92%)
2000
סידני
40
(4.2%)
445
(46.46%)
246
(25.69%)
199
(20.77%)
2008
בייג'ינג
34
(3.53%)
446
(46.4%)
254
(26.43%)
192
(19.97%)
2012
לונדון
אוקיאניה
שאר אמריקה
ארה"ב
אסיה
מקום ושנה
27
(3.65%)
26
(3.51%)
94
(12.71%)
85
(11.5%)
1988
סאול
37
(4.08%)
62
(6.84%)
108
(11.92%)
132
(14.56%)
1992 ברצלונה
47
(5.58%)
76
(9.026%)
101
(11.995%)
146
(17.339%)
1996
אטלנטה
62
(6.68%)
82
(8.84%)
97
(10.45%)
146
(15.73%)
2000
סידני
40
(4.2%)
89
(9.29%)
110
(11.5%)
219
(22.9%)
2008
בייג'ינג
48
(4.99%)
91
9.46%))
104
(10.82%)
238
24.76%))
2012
לונדון
 
 
ירידה משמעותית של מדינות אירופה מ- 66.9% ל- 46.4% כשלמזרח אירופה השפעה עיקרית, מ- 47.6% ל- 19.9%, לעומת זאת עלייה יפה של אסיה מ-11% ל-24.7%, מדינות אפריקה מ-1.78% ל-3.53% מדינות שאר אמריקה מ-3.51% ל-9.46%.
 
טבלת המדליות מציגה את המגמות במדינות, כשגרמניה המאוחדת יורדת מ-142 מדליות ב-1988! ל- 44 מדליות ב-2012.
2012
לונדון
2008 בייג'ינג
2004 אתונה
2000 סידני
1996 אטלנטה
1992 ברצלונה
1988
 סאול
מדינה
104
110
102
97
101
108
94
ארה"ב
82
72
92
88
63
112
132
רוסיה
44
41
49
56
65
82
102
מזרח גרמניה
40
מערב גרמניה
17
10
17
17
21
30
23
הונגריה
28
25
37
18
14
22
14
יפאן
35
46
49
58
42
27
14
אוסטרליה
10
10
10
14
17
19
16
פולין
34
40
33
38
37
29
16
צרפת
65
47
30
28
15
20
24
בריטניה
10
6
8
7
11
7
8
צ'כיה
28
28
32
34
35
19
14
איטליה
2
5
12
13
15
16
35
בולגריה
9
8
19
25
20
18
24
רומניה
14
24
27
29
25
31
לא השתתפה
קובה
88
100
63
59
50
54
28
סין
17
18
19
11
17
31
4
ספרד
28
31
30
28
2 7
29
33
דרום קוריאה
0
1
2
1
1
2
0
ישראל
11
14
7
7
8
8
9
קניה
 
 
 
 
 
בטבלה הבאה אנו רואים את ההשפעה הגדולה על הזכיות אצל המדינות המארחות ואת הירידה המשמעותית לאחר מכן:
בריטניה
סין
יוון
אוסטרליה
ארה"ב
ספרד
דרום קוריאה
שנה
24
28
1
14
94
4
33
1988
20
54
2
27
108
22
29
1992
15
50
8
41
102
17
27
1996
28
59
13
58
97
11
28
2000
30
63
16
49
102
19
30
2004
47
100
4
46
110
18
31
2008
65
88
2
35
104
17
28
2012
 
אצל סין רואים המשך המגמה להצלחות ואף להובלת רשימת נוטלי המדליות
 
סה"כ מדליות לפי מדינה מ-1988 ועד 2012:
2012
2008
2004
2000
1996
1992
1988
מדינה
104
110
102
97
102
108
94
ארה"ב
88
100
63
59
50
54
28
סין
82
72
92
88
63
112
132
רוסיה
44
41
49
56
65
82
102
מזרח גרמניה
40
מערב גרמניה
0
1
2
1
1
2
0
ישראל
11
14
7
7
8
8
9
קניה
 
 
טבלאות המדליות בהתעמלות, שחייה וא"ק מוכיחות את הירידה המשמעותית בהצלחות ספורטאי מדינות אירופה במקצועות שחיה והתעמלות ומקצועות הטכניים בא"ק (מקצועות בהם אין לספורטאי אפריקה אפשרות להתמודד).
במקצועות אלו קיים  גם קיפאון בתוצאות ובהישגים (כמעט שאין שיאי עולם במקצועות טכניים בא"ק).
 
 
 
 
 
 
 
מדליות בענף השחייה 2012-1988:
סיאול 1988
ברצלונה 1992
אטלנטה 1996
סידני 2000
אתונה 2004
בייג'ין 2008
לונדון 2012
מזרח גרמניה - 28
ארצות הברית - 27
ארצות הברית - 26
ארצות הברית - 33
ארצות הברית - 28
ארצות הברית - 31
ארצות הברית - 31
ארצות הברית- 18
חבר העמים - 10
רוסיה –
8
אוסטרליה - 18
אוסטרליה - 15
אוסטרליה - 20
סין –
10
הונגריה - 6
הונגריה - 9
הונגריה - 6
הולנד –
8
יפן –
8
בריטניה - 6
צרפת –
7
ברית המועצות - 9
סין -9
 
אירלנד –
 4
איטליה - 6
הולנד –
 7
יפן –
5
הולנד – 4
 
אוסטרליה - 3
גרמניה - 11
אוסטרליה - 12
אוקראינה - 4
אוקראינה - 3
גרמניה –
 3
דרום אפריקה - 3
בולגריה - 3
אוסטרליה - 9
דרום אפריקה - 3
רומניה –
4
צרפת –
6
הולנד –
2
הונגריה - 3
בריטניה - 3
קנדה –
2
ניו זילנד - 2
שבדיה –
4
פולין –
3
סין -
6
אוסטרליה - 10
 
מדליות בענף התעמלות 2012-1988:
סיאול 1988
ברצלונה 1992
אטלנטה 1996
סידני 2000
אתונה 2004
בייג'ין 2008
לונדון 2012
ברית המועצות - 21
חבר העמים – 20
אוקראינה– 7
רוסיה –
20
רומניה – 10
סין –
18
סין –
12
רומניה –
8
סין –
8
רוסיה –
10
סין –
7
ארצות הברית – 9
ארצות הברית– 10
רוסיה –
12
מזרח גרמניה – 8
רומניה –
5
ארצות הברית – 5
רומניה –
6
רוסיה –
7
רוסיה –
4
ארצות הברית – 6
בולגריה –
3
ארצות הברית - 6
רומניה – 10
ספרד –
1
אוקראינה- 3
רומניה –
2
יפן –
3
סין –
2
הונגריה –
2
סין –
6
אוקראינה- 3
איטליה –
3
צפון -קוריאה
ופולין – 1
רומניה –
3
הונגריה –
1
צפון קוריאה - 1
בלארוס –
4
בלארוס – 2
יפן –
4
קנדה ויפן – 2
 
יפן –
2
גרמניה –
3
 
ארצות הברית –
1
קנדה –
2
בלארוס
וגרמניה וצרפת - 2
 
קוריאה הדרומית - 1
יפן –
3
 
הונגריה – 1
סין –
4
 
 
ארה"ב - 1
 
 
לטביה - 1
 
 
 
 
 
 
 
 
מדליות בענף האתלטיקה 2012-1988:
סיאול 1988
ברצלונה 1992
אטלנטה 1996
סידני 2000
אתונה 2004
בייג'ין 2008
לונדון
 2012
ארצות הברית
26
ארצות הברית
30
ארצות הברית
23
ארצות הברית
11
ארצות הברית
25
ארצות הברית
23
ארצות הברית
29
ברית המועצות
26
חבר העמים המאוחד*
21
רוסיה
10
אתיופיה
5
רוסיה
20
רוסיה
18
רוסיה
18
 
מזרח גרמניה
27
גרמניה
10
גרמניה
7
פולין
4
בריטניה
5
קניה
14
ג'מייקה
12
 
קניה
7
קניה
8
צרפת
4
רוסיה
7
שבדיה
3
ג'מייקה
11
בריטניה
6
 
בולגריה
4
קובה
7
אתיופיה
3
קניה
5
אתיופיה
7
אתיופיה
7
אתיופיה
7
 
איטליה
3
ספרד
4
קנדה
2
קובה
4
יוון
5
בלארוס
7
קניה
11
 
אוסטרליה
2
בריטניה
6
קניה
8
בריטניה
4
ג'מייקה
5
קובה
5
גרמניה
8
 
צ'כיה
2
צ'כוסלובקיה
2
ג'מייקה
6
גרמניה
3
קובה
5
אוסטרליה
4
אוסטרליה
3
 
רומניה
2
סין
4
סין
4
בלארוס
2
מרוקו
3
בריטניה
4
הרפובליקה הדומיניקנית
2
 
פינלנד
2
קנדה
3
ניגריה
4
בהאמאס
2
איטליה
3
אוקראינה
5
צרפת
2
 
מרוקו
2
אתיופיה
3
בריטניה
6
סין
1
יפן
2
סין
2
סין
6
 
פורטוגל
1
ג'מייקה
4
 
ג'מייקה
5
סין
2
 
 
 
בריטניה
8
 
 
 
 
 
 
 
ג'מייקה
2
 
 
 
 
 
 
 
סין
1
 
 
 
 
 
 
 
אתיופיה
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בסיכום חלק זה ניתן לקבוע:
הישגים בעולם, התפתחויות ומגמות:
א.    קיים קיפאון בהישגים ובתוצאות בעולם בהרבה מענפי הספורט.
ב.     הספורט ההישגי במדינות באירופה בנסיגה גדולה בעקבות התפוררות המשטר הקומינסטי וירידת מוטיבציה והשקעות במדינות המערב.
ג.      קיימת עליה מתמדת בהצלחות ספורטאי מדינות אפריקה, אסיה ודרום אמריקה.
ד.     קיימות יותר אפשרויות למדליות וזכיות בעקבות הגדילה במספר מקצועות הספורט במשחקים האולימפיים, במשחקי העולם ובאליפויות יבשתיות ועולמיות.
ה.    יותר מדינות זוכות במדליות.
ו.       האפשרויות גדלו מאוד במקצועות טכניים בא"ק, בשחייה בהתעמלות ובמקצועות שאינם מצליחים באפריקה.
ז.      ההשתתפות בתחרויות הכנה בינלאומיות רבות בכל העולם ובכל הגילאים גדולות בהרבה מאלו שבישראל.
ח.     ההשקעה הגדולה במדינות העולם היא באנשי מקצוע ובהכשרת צעירים.
                                 
 
 
 
 
 
 

מאמרים רלוונטים נוספים

השפעת משחק כדורגל על מרכיבי ביצוע

10/09/2021

קרא עוד

שנה טובה למרחפים

06/08/2013

קרא עוד

רמת הריצות הבינוניות והארוכות בעולם, חלק ב'

23/08/2015

קרא עוד

השפעת אימונים פליאומטריים על הישגי בנות

19/06/2020

קרא עוד

ההיסטוריה של חצי מרתון עמק המעיינות (בקעת בית שאן), חלק ב'

01/01/2021

קרא עוד

הריצה למרחקים קצרים, חלק א'

11/08/2013

קרא עוד