חיפוש סגור

| | 12/02/2012

ניתור אנכי בכדורסל וכדורעף

ניתור אנכי של שחקני כדורסל וכדורעף – סקירה ספרותית
מאת: גל זיו ופרופ' רוני לידור
המאמר הוצג בכנס וינגייט הראשון למדעי הספורט והפעילות הגופנית, יוני 2010.
כנס וינגייט השני למדעי הספורט והחינוך הגופני יערך בין התאריכים 15 – 18 במרס 2012.
נסקרו 26 מחקרים בנושא שנערכו על שחקני כדורסל (15 תצפיתיים ו – 11 ניסויים) ו – 32 מחקרים על שחקני כדורעף (24 תצפיתיים ו – 8 ניסויים).
הסקירה התייחסה למבחנים השונים לניתור אנכי והפרוטוקולים שלהם ולתכניות האימון לשיפור הניתור האנכי.
בכדורסל, נמצא טווח ממוצעים רחב של ניתור אנכי: 22 – 48 ס"מ בקרב נשים ו – 40 - 75 ס"מ בקרב גברים.  השונות הרבה יכולה להיות מוסברת בעיקר על-ידי הבדלים בפרוטוקולים של הבדיקות לניתור אנכי והמיומנות של הנבדקים. במחקרים בהם השתמשו בפרוטוקולים דומים  טווח הממוצעים היה קטן בהרבה.
בכדורעף, נמצא כי שחקנים מקבוצות בכירות היו בעלי ניתור אנכי טוב יותר משחקנים בקבוצות שהישגיהן פחותים. כמו כן נמצא כי יש חשיבות להמשיך את האימונים לשיפור הניתור לאורך כל העונה אם רוצים לשמר את יכולת הניתור.
 הן בכדורסל והן בכדורעף נמצא כי תכניות אימונים לפיתוח כוח המדגישות אימוניים פליאומטריים מסייעות לפיתוח הניתור האנכי.
ההמלצות העיקריות מהסקירה הן ששחקני כדורסל וכדורעף צריכים לכלול אימוניים פליאומטריים בתכנית האימונים השנתית ולמנוע הפסקת אימונים אלה במהלך העונה.
מאמר מקיף של המחברים בנושא פורסם בגיליון מספר 145 של המגזין 'עולם הריצה' ומתפרסם באתר sportweb:

מאמרים רלוונטים נוספים

אתלטים שהצטיינו בגיל הנוער וגם כבוגרים, חלק א'

03/02/2021

קרא עוד

עידוד לעיסוק בספורט ברוסיה

21/06/2015

קרא עוד

25 שנים של מעקב אחרי הכושר הגופני של תלמידים בסלובניה

16/06/2021

קרא עוד

ספורטאי העלית הצעירים

06/07/2014

קרא עוד

מדוע בנות פחות פעילות גופנית מבנים

20/03/2016

קרא עוד

לימוד מירוצי השליחים, חלק ב'

27/11/2015

קרא עוד