טופס הרשמה מקוון

טופס הרשמה מקוון זה משמש הרשמתך לקורסים השונים בבית הספר להשתלמויות. מילוי הטופס ושליחתו אינו מהווה הרשמה בפועל. לאחר שליחת הטופס מחלקת שיווק ורישום ייצרו אתך קשר להסדרת דרך התשלום לקורס. אם לא נוצר קשר יש לפנות לטל' 5009 *.



ניתן לחילופין להדפיס ולשלוח אלינו את הטופס כמסמך PDF - להורדה לחצו כאן
 
1. מורה לחינוך הגופני:  כן
 לא
2. מספר ת.ז/דרכון (9 ספרות)
3. שם משפחה*
4. שם פרטי*
5. מין  זכר
 נקבה
6. שם משפחה קודם
7. כתובת
8. מיקוד
9. טלפון בבית
10. טלפון נייד*
11. טלפון בעבודה
12. אימייל*
13. תאריך לידה אזרחי שנה (YYYY) 
חודש (MM) 
יום (DD) 
סעיפים 14-21 מיועדים לעובדי הוראה בלבד  
14. סטטוס בשנת ההשתלמות
15. חבר בקרן השתלמות  (מיועד למשתלמים בשבתון בלבד)
16. פרטים על מקום עבודתך: שם המעסיק:

כתובת:

טלפון:
17. המחוז במשרד החינוך שאליו שייך ביה"ס
18. דרגת השכר
שכבת הגיל שבה הנך מלמד/ת
19. מורים לחינוך הגופני - המוסד שבו הוסמכת להוראה
20. מספר שנות הוותק (מוכרות) בהוראה בפועל
21. סגל ההוראה ועובדים
22. קורסים מס' הקורס יום
שם הקורס שעות  

מס' הקורס יום
שם הקורס שעות

מס' הקורס יום
שם הקורס שעות

מס' הקורס יום
שם הקורס שעות 

מס' הקורס  יום  
שם הקורס  שעות 

מס' הקורס  יום  
שם הקורס  שעות 
23. סדרי התשלום דמי הרישום ישולמו בכרטיס אשראי
התחייבות והצהרה  קראתי ואני מסכים לתנאי ההתחייבות (לחץ לקריאה)
24. תאריך מילוי הטופס
25. חתימת הנרשם (שם ושם משפחה)
[x] סגור
כפתור צור קשר

accessibility